V porastu okužbe dihal

V porastu okužbe dihal

V porastu so akutne okužbe dihal. Gripa je razširjena po Sloveniji, a je obseg obolevnosti zaenkrat še skromen. Zbolelih z RSV je več kot v preteklih tednih. Epidemiološka situacija je glede RSV in gripe primerljiva z lansko sezono. K obolevnosti z znaki akutne okužbe dihal precej prispeva – bolj kot RSV in gripa – covid-19, veliko je tudi rinoviroz. Krožijo pa še ostali običajni respiratorni virusi. Najboljša zaščita proti gripi in covidu-19 je cepljenje, priporočajo se tudi ostali samozaščitni ukrepi.

Število obiskov in posvetov v ambulantah družinskih zdravnikov in pediatrov zaradi akutnih okužb dihal je v prejšnjem tednu še naprej naraščalo. Več bolnikov je bilo predvsem iz delovno aktivne populacije, torej starih med 20 in 64 let. Prav tako se je v ambulantah zaradi tega vzroka povečal obisk starejših od 65 let.

Pri družinskih zdravnikih in pediatrih je bilo tudi več obiskov bolnikov zaradi gripe oz. gripi podobne bolezni. Povečanje obiskov je bilo najbolj izrazito med otroki starimi do treh let in od štirih do sedem let. Pri starejših od 65 let povečanja gripe oz. gripi podobne bolezni ni bilo zaznati. Pojavnost akutnih okužb dihal in gripe oz. gripi podobnih bolezni je sezoni primerno in podobno kot v enakem obdobju lani.

V laboratorijih so v prejšnjem tednu potrdili viruse, ki povzročajo gripo, v 2,1 odstotka vseh testiranih vzorcev. Med vzorci, odvzetimi v mreži primarnega zdravstva (ambulante družinskih zdravnikov in pediatrov), jih je bilo na gripo pozitivnih šest odstotkov, med vzorci iz bolnišnic dva odstotka. Gripe je več v severovzhodni Sloveniji. Kroži tudi respiratorni sincicijski virus (RSV), ki je najpogostejši povzročitelj akutnega brohiolitisa majhnih otrok. Potrjen je bil v 3,4 odstotka vzorcev.

Med povzročitelji akutnih okužb dihal še vedno močno prevladujejo rinovirusi, potrdili so jih v 23 odstotkih testiranih vzorcev. Covid-19 so potrdili v 26 odstotkih testiranih vzorcev, delež pozitivnih pa je višji pri vzorcih, ki so jih odvzeli pri bolnikih, ki se zdravijo v bolnišnicah.

 

Skip to content