Uprava zavoda

Tajništvo uprave

T: 02/564 86 10
E: uprava@zd-gr.si

DIREKTOR ZAVODA
Joža Primožič, dr. med., spec. inf.
T: 02/564 86 10, E: joza.primozic@zd-gr.si

POMOČNICA DIREKTORJA ZA PODROČJE ZDRAVSTVENE NEGE
mag. Marija Zrim, dipl.med.sestra
T: 02/564 86 13, E: marija.zrim@zd-gr.si

PRAVNO KADROVSKA SLUŽBA
Nataša Osterc Kranjec, univ.dipl.prav.
T: 02/ 62 09 670, E: natasa.osterc@zd-gr.si

FINANČNO RAČUNOVODSKA SLUŽBA
Renata Benkovič, univ.dipl.ekon.
T: 02/62 09 669, E: renata.benkovic@zd-gr.si

STROKOVNI SODELAVEC
Aleksander Kerčmar
T: 02/564 86 10, E: saso.kercmar@zd-gr.si

PREDSTAVITEV NAJPOMEMBNEJŠIH ORGANOV ZAVODA

Najvišji organ upravljanja zavoda  je SVET ZAVODA, ki ga sestavlja 6 članov:

 • 1 predstavnik zavoda
 • 1 predstavnik Občine G. Radgona
 • 1 predstavnika Občine Radenci
 • 1 predstavnik Občine Sv. Jurij ob Ščavnici
 • 1 predstavnik Občine Apače
 • 1 predstavnik zavarovancev

Strokovni organ zavoda je STROKOVNI SVET, ki ga imenuje in vodi direktor in je sestavljen iz 6 članov:

 • Vodja: Joža Primožič, dr. med., spec. inf.

in člani:

 • mag.Marija ZRIM, dipl.med.sestra – pomočnica direktorja za področje zdravstvene nege
 • Tamara Elbl, dr. med., spec. druž. med. – vodja dejavnosti splošne medicine
 • Stanislav Malačič, dr. med., spec. druž. med. – vodja službe nujne medicinske pomoči
 • Daniela Kramberger, dr. dent. med., spec. ortodont – vodja zobozdravstvene dejavnosti
 • Lidija Žinkovič, dr. med., spec. MDPŠ vodja dispanzerskih dejavnosti
Skip to content