Prvo srečanje tima CKZ z otroki in starši vključenimi v družinsko obravnavo debelosti

Prvo srečanje tima CKZ z otroki in starši vključenimi v družinsko obravnavo debelosti

Dne 13.2.2019 so se v avli OŠ Gornja Radgona srečali udeleženci nove intervencije v sklopu projekta »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih« in sicer z namenom, da se predstavi program Družinske obravnave debelosti otrok in mladostnikov in da se predstavi celoten tim, ki bo sodeloval pri obravnavi.

Čezmerno prehranjeni in debeli otroci imajo pomembno večje tveganje, da bodo debeli tudi kot odrasli in da bodo kasneje razvili zaplete debelosti, ki pa so lahko prisotni tudi že pri otrocih in mladostnikih. Da bi bila obravnava uspešna, je čezmerno prehranjene otroke in mladostnike nujno prepoznati zgodaj in jih usmeriti v za njihovo starost in razvoj primerne terapevtske skupine.

Družinska obravnava debelosti otrok in mladostnikov je nova intervencija na področju obvladovanja in zdravljenja debelosti na primarni zdravstveni ravni. Cilj programa je sprememba življenjskega sloga oz. naučiti otroke in njihove starše zdravega prehranjevanja in jih spodbujati gibanju , kar bo imelo dolgoročen učinek na uravnavanje telesne teže. V timu za obravnavo ogroženih otrok sodelujejo: pediater, dietetik, kineziolog in dip.med.sestra. Vodje projekta sta projektni pediatrinji Vladana Đurić Kosič,dr.med.spec.pediater in Maja Klemenčič,dr.med.spec.pediater.

V projekt je vključeno 20 otrok tretjih razredov in 14 otrok šestih razredov iz OŠ Gornja Radgona in OŠ Sv. Jurij ob Ščavnici. Program traja do konca l 2019. Planirano je 10 tematskih skupinskih delavnic za otroke in starše posebej, pri dietetiku in psihologu, ter enkrat tedensko telovadba pod vodstvom kineziologa. Kineziolog v sodelovanju s športnim pedagogom pripravi načrt telesne dejavnosti otroka za celo leto, ki vključuje program športne vadbe in drugo telesno dejavnost otroka. Po potrebi se vzporedno s skupinskimi srečanji posamezni strokovnjaki lahko odločijo tudi za individualne posvete s posameznimi otroki in njihovimi starši. Pediater opravi kontrolne preglede 1 mesec po skupinskem srečanju, nato pa na vsaka 2 mes. do konca l 2019.

Upamo, da se bodo aktivnosti družinske obravnave debelosti nadaljevale tudi po zaključenem  projektu in da bodo dostopne vsem otrokom in mladostnikom, ki bodo izpopolnjevali kriterije za vključitev.

Skip to content