Patronaža in nega na domu

Patronaža in nega na domu

Patronažna služba Zdravstvenega doma Gornja Radgona opravlja vse dejavnosti patronažnega varstva:

  • klasična polivalentna patronaža
  • babiška zdravstvena nega
  • zdravstvena nega bolnika na domu

Vsaka patronažna sestra ima določeno svoje terensko območje na katerem izvaja vse naštete dejavnosti.

Patronažne sestre: Marta Ajlec, vodja patronažne službe, Irena Vinkovič, Doroteja Oman, Dragica Kreft Plajnšek, Sonja Ficko, Petra Križan, Barbara Hanc, Simona Žinkovič

Delovni čas

PONEDELJEK

TOREK

SREDA

ČETRTEK

PETEK

SOBOTA*

NEDELJA*

* Samo za nujne obiske po naročilu zdravnika.

od 7.15 do 20.00

od 7.15 do 20.00

od 7.15 do 20.00

od 7.15 do 20.00

od 7.15 do 20.00

od 7.15 do 15.00

od 7.15 do 15.00

Telefonska številka

  • (02) 564 86 50 vsak delavnik med 7.00 in 8.00 uro ter med 13.30 in 14.30 uro
  • ali (02) 564 86 00 vsak delavnik med 7.00 in 14.30 uro

Ob prihodu novorojenčka iz porodnišnice nas lahko pokličete po telefonu ali se  oglasite osebno, v naših prostorih ali informacijski pisarni ob glavnem vhodu v zdravstveni dom.

Preventivna dejavnost

  • zdravstvena nega bolnika na domu, ki zajema izvajanje nalog klasične polivalentne zdravstveno socialna obravnava posameznika, družine in lokalne skupnosti, ki predstavlja izvajanje splošnih, specifičnih in individulanih nalog patronažne obravnave varovancev od nosečnice, otročnice, novorojenčka, dojenčka, malega otroka, kroničnega bolnika, do starostnika, družine in lokalne skupnosti
  • patronažna zdravstvena nega otročnice in novorojenčka, ki zajema izvajanje vseh nalog polivalentne patronaže in izvajanje nalog babiške zdravstvene nega otročnic, novorojenčkov in nosečnic.
  • patronažna patronaže.

Kurativna dejavnost

izvajanje nalog zdravstvene nege bolnika na domu. Ta dejavnost je kurativna in jo patronažna medicinska sestra izvaja na podlagi delovnega naloga izbranega osebnega zdravnika.