Patronaža in nega na domu

Patronaža in nega na domu

Patronažna služba Zdravstvenega doma Gornja Radgona je organizirana polivalentno in vključuje:

 • zdravstvena nega bolnika na domu, ki se izvaja izključno na osnovi delovnega naloga osebnega oz. nadomestnega zdravnika
 • preventivno zdravstveno varstvo posameznika, družine in delo v lokalni skupnosti (razne delavnice, kratka predavanja, meritve idr.)
 • patronažna zdravstvena nega nosečnice – pripada obisk v zadnjem tromesečju. Vsaka nosečnica nas lahko pokliče, da se dogovorimo o terminu obiska.
 • patronažna zdravstvena nega otročnice in novorojenčka – prvi obisk se opravi 24 ur po odpustu iz porodnišnice. Pokličite po telefonu ali se oglasite osebno v naših prostorih ali v informacijski pisarni ob glavnem vhodu zdravstvenega doma.

Vsaka patronažna sestra ima določeno svoje terensko območje na katerem izvaja vse naštete dejavnosti.

Patronažne sestre:

 • Irena Vinkovič, dipl.med.ses., vodja patronažne službe
 • Sonja Ficko, dipl.med.ses.
 • Katja Fortunat, dipl.med.ses.
 • Barbara Hanc, dipl.med.ses.
 • Dragica Kreft Plajnšek, dipl.med.ses.
 • Petra Križan, dipl.med.ses.
 • Doroteja Oman, babica – med.ses.
 • Simona Žinkovič, dipl.med.ses.
 • Nives Klemenčič, dipl.med.ses.

Telefonska številka in elektronska pošta

 • (02) 564 86 50 vsak delavnik med 7.00 in 8.00 uro ter med 13.30 in 14.30 uro
 • ali (02) 564 86 00 vsak delavnik med 7.00 in 14.30 uro – informacijska pisarna
 • E-naslov: patronaza@zd-gr.si
Skip to content