Otroško šolski dispanzer

Z dejavnostjo otroško šolskega dispanzerja aktivno skrbimo za zdravstveno stanje otrok na območju, ki ga pokriva naš zavod in razvijamo programe promocije zdravja. Na ta način vzpodbujamo otroke in njihove starše oz. skrbnike k čim večji skrbi za lastno zdravje in zdravje družine. V dispanzerju se izvaja kurativno in preventivno zdravstveno varstvo otrok in šolarjev.

Preventiva obsega:

 • sistematične preglede novorojenčkov in dojenčkov   v 1., 3., 6., 9. in 12. mesecu starosti,
 • sistematične preglede malih, predšolskih in šolskih otrok v 18. mesecu, 3. in 4,5. letu starosti, pred vstopom v šolo, ter učencev in dijakov v 2.,4.,6.,8. razredu OŠ in 1. in 3. letniku srednje šole,
 • namenske preglede v 2. mesecu starosti, pred cepljenjem, pred vstopom v vrtec, pred odhodom na organizirano zdravstveno letovanje,  po sistematičnem pregledu
 • obvezna in samoplačniška cepljenja
 • izvajanje programa zdravstvene vzgoje v sklopu sistematičnih pregledov.
AMBULANTE DISPANZERJA

Spoštovani starši in otroci,

z avgustom 2023 se je upokojila Vladana Đurić Kosič, dr. med.  specialistka pediatrije, zato je potrebno vse njene paciente opredeliti pri drugih pediatrih. Paciente Vladane Đurić Kosič kot tudi nove paciente sprejemajo v ambulanti Martine Mlaker dr. med. spec. pediatrije in Dušana Kolariča, dr. med. spec pediatrije.  

Za dogovor in ureditev izbire lahko pokličete na telefonsko številko 02/ 5648 633 (ambulanta dr. Martine Mlaker) ali 02 5648 632 (ambulanta dr. Dušana Kolariča)

 

Veselimo se dobrega sodelovanja!

 

Kolektiv OŠD ZD G. Radgona

OBVESTILO o nadomeščanju po upokojitvi zdravnice Vladane ĐURIĆ KOSIČ, dr.med.spec.ped.!

Pediatrična ambulanta

Karmen MLINARIČ HORVAT, viš.med.sestra
02/564 86 32

Ordinacijski čas

DUŠAN KOLARIČ, dr. med., spec. ped.

TOREK
08.00 – 12:00

SREDA
08.00 – 12.00

JASMINA DOVNIK, dr. med., spec. ped.

ČETRTEK
07.00 – 10:00

PETEK
14.00 – 18.00
Oba termina sta namenjena izvajanju preventivnih pregledov.

NAROČANJE – na pregled se lahko naročite:

 • Po telefonu vsak delovnik med ordinacijskim časom ambulante (02/564 86 32).
 • Osebno v ordinacijskem času ambulante.
 • Pisno na naslov: ZD Gornja Radgona, Partizanska 40, 9250 Gornja Radgona (s pripisom naziva ambulante).
 • Elektronsko na e-naslov:  narocanje.kolaric@zd-gr.si (za nujna stanja obvezno pokličite po telefonu!)

Odgovorna oseba za naročanje: Karmen Mlinarič Horvat, viš. med.sestra

Evidentirano število opredeljenih zavarovanih oseb pri pediatru Dušanu Kolariču, dr.med.spec.: 525

Pediatrična ambulanta

  Martina Mlaker, dr.med., spec. pediater

Aleksandra KMETIČ, dipl.med.sestra
Nina RAUTER, zt
02/564 86 33

Ordinacijski čas

PONEDELJEK

TOREK

SREDA

ČETRTEK

PETEK

od 07.15 do 14.15

od 12.15 do 19.15

od 07.15 do 14.15

od 07.15 do 14.15

od 07.15 do 14.15

NAROČANJE – na pregled se lahko naročite:

 • Po telefonu vsak delovnik med ordinacijskim časom ambulante (02/564 86 33).
 • Osebno v ordinacijskem času ambulante.
 • Pisno na naslov: ZD Gornja Radgona, Partizanska 40, 9250 Gornja Radgona (s pripisom naziva ambulante).
 • Elektronsko na e-naslov: zdravnica.mlaker@zd-gr.si  (za nujna stanja obvezno pokličite po telefonu!)

Odgovorna oseba za naročanje: Aleksandra Kmetič, dipl.med.sestra

Evidentirano število opredeljenih zavarovanih oseb: 1150

Pediatrična ambulanta

Maja Klemenčič, dr. med., spec. pediater. 

Anja SENEKOVIČ POLIČ, dipl.babica
Jana TURIN, zt
02/ 620 96 71

Ordinacijski čas

PONEDELJEK

TOREK

SREDA

ČETRTEK

PETEK

od 7.15 do 14.15

od 7.15 do 14.15

od 7.15 do 14.15

od 7.15 do 14.15

od 7.15 do 14.15

NAROČANJE – na pregled se lahko naročite:

 • Po telefonu vsak delovni dan med ordinacijskim časom ambulante (02/620 69 71).
 • Osebno v ordinacijskem času ambulante.
 • Pisno na naslov: ZD Gornja Radgona, Partizanska 40, 9250 Gornja Radgona (s pripisom naziva ambulante).
 • Elektronsko na e-naslov: pediatrinja.klemencic@zd-gr.si (za nujna stanja obvezno pokličite po telefonu!)

Odgovorna oseba za naročanje: Jana Turin,med.sestra

Evidentirano število opredeljenih zavarovanih oseb: 1272

POMEMBNO OBVESTILO

Jasmina DOVNIK, dr. med., spec. ped.

OPRAVLJA SAMO PREVENTIVNE PREGLEDE.

Preglede bolnih otrok izvaja
Dušan KOLARIČ, dr. med., spec. ped.

ob TORKIH in SREDAH med 8. in 12. uro.

Ostale dni obravnavata bolne otroke
Martina MLAKER, dr. med., spec. ped. in
Maja KLEMENČIČ, dr. med., spec. ped.,
izven njunega ordinacijskega časa pa dežurna služba.

Splošno o naročanju...

Paciente naročamo na pregled k izbrani zdravnici, v njeni odsotnosti pa k zdravnici, ki jo nadomešča. Pacienti, ki so naročeni imajo prednost pred nenaročenimi pacienti, razen v primeru življenje ogrožajočih stanj. Bolniki, ki bodo zamudili svoj termin, bodo pregledani ob prostem terminu isti dan ali pa bodo prenaročeni za naslednji dan. Vse paciente oz. njihove starše, ki iz kakršnegakoli razloga ne bodo mogli priti na dogovorjen termin prosimo, da termin telefonsko čim prej odpoveste, da bo na voljo za druge paciente. V času velikega števila obolelih otrok se lahko zgodi, da otrok ne bo pregledan ob naročeni uri. Takrat vas prosimo za potrpežljivost in razumevanje.

Kdaj v dežurno službo?

Dežurna služba je namenjena izključno zdravljenju nujnih stanj. V času dežurstva ne morete dobiti napotnice za naročene kontrolne preglede in receptov za zdravila, ki jih redno jemljete. Nujna medicinska pomoč je izvajanje nujnih ukrepov zdravnika in njegove ekipe pri osebi, ki je zaradi bolezni ali poškodbe neposredno življenjsko ogrožena oziroma pri kateri bi glede na bolezenske znake v kratkem času lahko prišlo do takšne ogroženosti.

Skip to content