Otroško šolski dispanzer

Z dejavnostjo otroško šolskega dispanzerja aktivno skrbimo za zdravstveno stanje otrok na območju, ki ga pokriva naš zavod in razvijamo programe promocije zdravja. Na ta način vzpodbujamo otroke in njihove starše oz. skrbnike k čim večji skrbi za lastno zdravje in zdravje družine. V dispanzerju se izvaja kurativno in preventivno zdravstveno varstvo otrok in šolarjev.

Preventiva obsega:

 • sistematične preglede novorojenčkov in dojenčkov   v 1., 3., 6., 9. in 12. mesecu starosti,
 • sistematične preglede malih, predšolskih in šolskih otrok v 18. mesecu, 3. in 5. letu starosti, pred vstopom v šolo, ter učencev in dijakov v 1.,3.,6.,8. razredu OŠ in 1. in 3. letniku srednje šole,
 • namenske preglede v 2. mesecu starosti, pred cepljenjem, pred vstopom v vrtec, pred odhodom na organizirano zdravstveno letovanje, po sistematičnem pregledu
 • obvezna in samoplačniška cepljenja
 • izvajanje programa zdravstvene vzgoje v sklopu sistematičnih pregledov.
AMBULANTE DISPANZERJA
Pediatrična ambulanta

  Vladana Đurić Kosič, dr.med., spec. pediater
02/564 86 32

Ordinacijski čas

Vladana Đurić Kosič, dr. med. spec.

do nadaljnjega

NE DELA!

Hvala za razumevanje!

NAROČANJE – na pregled se lahko naročite:

 • po telefonu vsak delovni dan od 8.00-10.00 ure (termin je namenjen predvsem za naročanje akutno zbolelih otrok, ki bi jih naj pregledali še isti dan) in od 12.00-14.00 ure (predvsem za otroke, ki bodo naročeni v naslednjih dneh),
 • osebno v ordinacijskem času,
 • pisno na naslov: ZD Gornja Radgona, Partizanska 40, 9250 Gornja Radgona (s pripisom naziva ambulante).

Odgovorna oseba za naročanje: Karmen Mlinarič Horvat, viš. med.sestra

Pediatrična ambulanta

  Martina Mlaker, dr.med., spec. pediater
02/564 86 33

Ordinacijski čas

PONEDELJEK

TOREK

SREDA

ČETRTEK

PETEK

od 07.15 do 14.15

od 07.15 do 14.15

od 07.15 do 14.15

od 07.15 do 14.15

od 07.15 do 14.15

NAROČANJE – na pregled se lahko naročite:

 • po telefonu vsak delovni dan od 8.00-10.00 ure (termin je namenjen predvsem za naročanje akutno zbolelih otrok, ki bi jih naj pregledali še isti dan) in od 12.00-14.00 ure (predvsem za otroke, ki bodo naročeni v naslednjih dneh),
 • osebno v ordinacijskem času,
 • pisno na naslov: ZD Gornja Radgona, Partizanska 40, 9250 Gornja Radgona (s pripisom naziva ambulante).

Odgovorna oseba za naročanje: Janja Karba Trstenjak, dipl.med.sestra

Pediatrična ambulanta

Maja Klemenčič, dr. med., spec. pediater. 
02/ 620 96 71

Ordinacijski čas

PONEDELJEK

TOREK

SREDA

ČETRTEK

PETEK

od 7.15 do 14.15

od 7.15 do 14.15

od 7.15 do 14.15

od 7.15 do 14.15

od 7.15 do 14.15

NAROČANJE – na pregled se lahko naročite:

 • po telefonu vsak delovni dan od 8.00-10.00 ure (termin je namenjen predvsem za naročanje akutno zbolelih otrok, ki bi jih naj pregledali še isti dan) in od 12.00-14.00 ure (predvsem za otroke, ki bodo naročeni v naslednjih dneh),
 • osebno v ordinacijskem času,
 • pisno na naslov: ZD Gornja Radgona, Partizanska 40, 9250 Gornja Radgona (s pripisom naziva ambulante).

Odgovorna oseba za naročanje: Jana Turin,med.sestra

Splošno o naročanju...

Paciente naročamo na pregled k izbrani zdravnici, v njeni odsotnosti pa k zdravnici, ki jo nadomešča. Pacienti, ki so naročeni imajo prednost pred nenaročenimi pacienti, razen v primeru življenje ogrožajočih stanj. Bolniki, ki bodo zamudili svoj termin, bodo pregledani ob prostem terminu isti dan ali pa bodo prenaročeni za naslednji dan. Vse paciente oz. njihove starše, ki iz kakršnegakoli razloga ne bodo mogli priti na dogovorjen termin prosimo, da termin telefonsko čim prej odpoveste, da bo na voljo za druge paciente. V času velikega števila obolelih otrok se lahko zgodi, da otrok ne bo pregledan ob naročeni uri. Takrat vas prosimo za potrpežljivost in razumevanje.

Kdaj v dežurno službo?

Dežurna služba je namenjena izključno zdravljenju nujnih stanj. V času dežurstva ne morete dobiti napotnice za naročene kontrolne preglede in receptov za zdravila, ki jih redno jemljete. Nujna medicinska pomoč je izvajanje nujnih ukrepov zdravnika in njegove ekipe pri osebi, ki je zaradi bolezni ali poškodbe neposredno življenjsko ogrožena oziroma pri kateri bi glede na bolezenske znake v kratkem času lahko prišlo do takšne ogroženosti.