O nas

 PREDSTAVITEV

Zdravstveni dom Gornja Radgona je javni zdravstveni zavod, ki izvaja primarno zdravstveno dejavnost na območju občin Gornja Radgona, Radenci, Sv. Jurij ob Ščavnici in Apače, na skupni površini dobrih 200 km² in s skupnim številom preko 20.000 prebivalcev. Osnovna zdravstvena dejavnost na primarni ravni obsega predvsem preprečevanje bolezni in poškodb, odkrivanje bolezni, diagnostiko in zdravljenje na ambulantni in dispanzerski ravni ter nujno medicinsko pomoč z reševalnimi prevozi.

 

Zdravstveni dom je v takšni obliki, kot obstaja danes, bil ustanovljen leta 1999 z Odlokom o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Gornja Radgona (Uradni list RS, štev. 28/99), ki so ga sprejeli takratni občinski sveti občin Gornja Radgona, Sv. Jurij ob Ščavnici in Radenci.

 

Zdravstveni dom Gornja Radgona svojo dejavnost opravlja na sedežu zavoda v Gornji Radgoni in v dveh zunanjih enotah in sicer v  Zdravstveni postaji Apače in Zdravstveni postaji Sv. Jurij ob Ščavnici. Poleg dveh zdravstvenih postaj ima zdravstveni dom organizirani še tri

 

dve zunanji ambulanti. To sta zobna ambulanta v Vrtcu Radenci in ambulanta splošne medicine v Domu starejših občanov Gornja Radgona.

 ORGANIZACIJA

Delo v Zdravstvenem domu Gornja Radgona poteka v štirih osnovnih organizacijskih vejah:

Dejavnost splošne medicine zajema ambulante splošne medicine, klinični laboratorij in ambulanto nujne medicinske pomoči z reševalnimi prevozi. V sklopu splošne dejavnosti je organiziran tudi integrirani center za krepitev zdravja – CKZ, kot samostojna enota, ki izvaja programe na področju zdravstvene vzgoje in krepitve zdravja in zmanjševanja neenakosti v zdravju za prebivalce vseh populacijskih skupin na območju delovanja zdravstvenega doma.

 

Zobozdravstvena dejavnost, v sklopu katere se izvajajo splošno zobozdravstvo za odrasle, mladinsko in otroško zobozdravstvo, zobozdravstvena preventiva, zobotehnični laboratorij, specialistična ambulanta za zobno in čeljustno ortopedijo (ortodontija) ter specialistična ambulanta za ustne in zobne bolezni (parodontologija).

Dispanzerska dejavnost: otroško šolski dispanzer, dispanzer za medicino dela, prometa in športa, ženski dispanzer, pljučni dispanzer, očesna ambulanta, ambulanta za UZ abdomna, diabetološka posvetovalnica in patronažna služba.

 

Uprava zavoda: vodstvo, kadrovsko-pravna služba, finančno-računovodska služba, administracija, tehnične službe.

 

Zdravstveni dom vodi direktor zavoda, ki je imenovan s strani sveta zavoda in s soglasji občin ustanoviteljic. V svetu zavoda, kot organu upravljanja, imajo ustanovitelji večino in tako lahko nenehno vplivajo in odločajo o poslovni politiki zdravstvenega doma. Vodstvo zavoda poleg direktorja predstavlja še pomočnik direktorja, glavni medicinski tehnik, ki ga je imenuje direktor sam.
Direktor imenuje tudi vodje posameznih dejavnosti, ki so hkrati člani strokovnega sveta.

 VIZIJA

  • visoko kakovostna in varna zdravstvena služba
  • zadovoljen pacient
  • zadovoljen sodelavec

 

Želimo postati in ostati visoko kakovostna in varna zdravstvena ustanova z zadovoljnimi pacienti in sodelavci s poudarkom na preventivni dejavnosti. Stalno učenje in spremljanje novega nam omogoča, da pridobljeno znanje prenesemo na sodelavce in paciente. Našim pacientom želimo nuditi najvišjo stopnjo zdravstvene oskrbe, ki jo primarno zdravstvo lahko ponudi.

Naše poslanstvo je po svojih najboljših močeh in znanju pomagati pacientom in jih poučevati o preprečevanju bolezni.

 

Naš cilj je s preventivno dejavnostjo (predavanja v okviru društev, šolska vzgoja, cepljenja, individualno svetovanje, šola hujšanja, zdravstveni programi v zavodu, poučevanje preko medijev ) ljudi poučiti o zdravem načinu življenja in tako zmanjšati število kroničnih obolenj oziroma njihov nastanek prenesti v poznejša leta.

 

Brez sodelovanja pacientov nam to ne bo uspelo zato je zelo pomembno, da si pridobimo njihovo zaupanje in spoznanje, da so za svoje zdravje odgovorni v prvi vrsti sami. Zdravstveni delavci jim lahko pomagamo z nasveti in bodrenjem na njihovi poti.   Vsi skupaj se moramo zavedati reka Arthurja Schopenhauerja (1788-1860) : » Zdravje ni vse, toda brez zdravja je vse nič.«

 KJE SMO

Skip to content