Navodila pacientom

 • Za pregled se je potrebno naročiti po telefonu ali osebno.
 • Vsi nujni primeri so obravnavani isti dan oz. TAKOJ!!!
 • Tisti akutno zboleli se javijo pri osebnem zdravniku do 9. ure!!!

ČE  VAS NISMO MOGLI NAROČITI ZARADI PREZASEDENOSTI ŽE TEKOČI OZ. NASLEDNJI DAN, VAM PA SE JE ZDRAVSTVENO STANJE POSLABŠALO OZ. SO SE POJAVILI NOVI SIMPTONI, NAS POKLIČITE ALI PRIDITE TAKOJ K SVOJEMU ALI DEŽURNEMU ZDRAVNIKU IN NE ČAKAJTE NA TERMIN, KO STE NAROČENI !!!

NAROČANJE PRI ZDRAVNIKU

S klikom na spodnjo povezavo se lahko seznanite z navodili in možnostmi naročanja na preglede v naših ambulantah.

NAROČANJE NA PREGLED

PREDPISOVANJE RECEPTOV

Predpisovanje receptov za kronične bolnike oz. predpisovanje stalne terapije je ena izmed najbolj pogostih oblik, ko pacientu ni treba vedno do zdravnika, ampak mu lahko recepte le-ta napiše vmes med ordinacijskim časom oziroma časom, ki je predviden za te namene.
Ne čakajte da porabite še zadnjo tableto, ampak načrtujte vsaj nekaj dni prej, da vam vaš izbrani zdravnik napiše nove recepte, saj vam samo on lahko napiše terapijo za tri mesece.
V kolikor je vaš zdravnik odsoten, vam nadomestni zdravnik lahko napiše terapijo samo za en mesec!
Tudi odhod v dežurno službo po recepte za stalno terapijo ni smiseln, saj  dežurni zdravnik po pravilih ZZZS ne sme predpisovati recepte, razen za akutna in nujna stanja. Izjemoma vam lahko napiše zdravilo na beli – torej samoplačniški recept.
Pri medicinski sestri ali v za to namenjen prostor pred vrati ambulante oddajte svojo potrjeno zdravstveno kartico in zraven odrezke iz škatlic zdravila ali napisan seznam manjkajočih zdravil, ki naj vsebuje:

 • IME ZDRAVILA
 • JAKOST ZDRAVILA(mg)
 • ODMEREK ZDRAVILA( koliko tablet dnevno)
 • ŠTEVILO ŠKATLIC

V kolikor ste medtem bili obravnavani pri raznih specialistih, ki so vam za vašo obolenje spremenili zdravilo ali samo jakost in odmerek, prinesite obvezno fotokopijo izvida, da vam bo vaš zdravnik naslednjič lahko predpisal novo zdravilo.

 • NE ZVIŠUJTE ALI ZMANJŠUJTE SAMI ODMERKOV (mi je že boljše ali slabše)
 • NE UVAJAJTE SAMI NOVIH ZDRAVIL (od partnerja, sosedov,znancev…)
 • ZDRAVILA JEMLJITE REDNO PO NAVODILIH
 • OB MOREBITNIH STRANSKIH UČINKIH SE POSVETUJTE Z ZDRAVNIKOM

PREDPISOVANJE NAPOTNIC

Za pregled in zdravljenje pri specialistih v bolnišnicah in drugih zdravstvenih ustanovah potrebujete napotnico izbranega zdravnika, ki vam jo ta izda po svoji presoji ob akutnem stanju vašega obolenja. Veljavnost napotnice se šteje od prvega dne pregleda pri specialistu in ne od datuma izdaje napotnice!
Napotnice z trajanjem imajo na izvidu specialista ob osnovnih  zavarovančevih podatkih zapisan tudi datum do kdaj so veljavne.
Ko rabite za pregled pri specialistu novo napotnico za kontrolo ali zahteva specialist, da opravite še kakšno dodatno preiskavo vedno prinesite zraven fotokopijo izvida, da lahko zdravnik napiše novo napotnico.

PREDPISOVANJE MED. TEHNIČNIH PRIPOMOČKOV

Predpisovanje raznih medicinsko tehničnih pripomočkov (obvezilni material, pripomočki za inzulinsko zdravljenje, katetri, pripomočki za stome, posteljne predloge, plenice….) lahko osebni zdravnik napiše v omejeni količini, ki je časovno določena s strani ZZZS in je pred iztekom tega roka ne more ponovno predpisat.
Prav tako v skladu z pravili ZZZS vsi niso upravičeni do vsega, čeprav vam včasih specialist ali pa v trgovini z ortopedskimi pripomočki dajo informacijo, da vam to lahko napiše vaš zdravnik.Za posamezne pripomočke je potrebno tudi mnenje imenovanega zdravnika pri ZZZS.

BOLNIŠKI STALEŽ

Pacienti, ki so v bolniškem staležu se morajo obvezno oglasiti pri zdravniku na kontrolo, ko jim je naročeno in se obnašati po zdravnikovih navodilih. Izbrani  zdravnik ima lahko pacienta v staležu po lastni presoji največ en mesec. Po enem mesecu je dolžan pacienta predstaviti imenovanemu zdravniku, ki je pooblaščen iz ZZZS in odloča o nadaljevanju bolniškega staleža. Odločbo imenovanega zdravnika  do kdaj je podaljšan  stalež prejmeta pacient in osebni zdravnik po pošti. Pri svojem zdravniku se obvezno oglasite en teden pred iztekom datuma iz odločbe.
Bolniški list za tekoči mesec, v kolikor je ta podaljšan lahko pacienti dvignejo pri medicinski sestri in jim ni treba vedno čakati na vrsto pri zdravniku.

ZDRAVNIŠKA POTRDILA IN RUGI OBRAZCI NA ŽELJO PACIENTOV

Predpisovanje raznih zdravstvenih potrdil (za zavarovalnico, za dietno prehrano, invalidsko komisijo…..), ki so na zahtevo pacienta in niso pravica obveznega zavarovanja, so samoplačniška in so plačljiva po veljavnem ceniku zavoda.

PRIHAJANJE NA PREVEZE, INJEKCIJE, INHALACIJE, MERJENJE KRVNEGA PRITISKA…

Ko ste naročeni na kontrolne preveze, na terapijo z injekcijami ali kakršno koli drugo obliko dajanja terapije pri medicinski sestri, oddajte zdravstveno izkaznico v za to pripravljen prostor pred vrati v ambulanto oz. pri medicinski sestri osebno – odvisno od organizacije posamezne ambulante.
Čas primeren za te obiske je med 8.00 in 11.00 uro oz. po urniku posamezne ambulante ali po dogovoru z medicinsko sestro!
Po vsaki injekciji se v čakalnici vsedite in počakate okrog 20 minut oz. več po navodilu medicinske sestre.
Na kontrolno merjenje RR prihajajte ob približno istem času. Ko ste oddali zdravstveno izkaznico, je potrebno posedeti v čakalnici okrog 15 minut, da se umirite. S sabo imejte kartonček na katerega vam bomo zapisali vrednost izmerjenega RR.

VLJUDNO VAS NAPROŠAMO, DA VSTOPATE V AMBULANTO K MEDICINSKI SESTRI  POSAMIČNO, SAJ SESTRA NE MORE HKRATI POSLUŠATI IN ODGOVARJATI VEČIM PACIENTOM .
NI PRIJETNO, DA NEKDO DRUG POSLUŠA VAŠE TEŽAVE, PA TUDI VARSTVO OSEBNIH PODATKOV NAM VSEM NALAGA SPOŠTOVANJE ZASEBNOSTI.

POSVET PO TELEFONU Z ZDRAVNIKOM

V izjemnih primerih, ko gre za kaj nujnega ali iz objektivnih razlogov ne morete osebno do zdravnika, lahko pokličete po telefonu, vendar se morate zavedati, da ima zdravnik pacienta v ordinaciji. Sestro obvestite zakaj kličete. Če gre za stanje, ki vas ogroža, vas bo nemudoma vezala k zdravniku na telefon. V primeru, da gre za posvet o že uvedenem zdravljenju ali vas zanimajo rezultati preiskav, vam bo dala časovni okvir, v katerem bo zdravnik prost in se bo lahko posvetil vam. Če so izvidi normalni, vam vrednosti lahko sporoči tudi medicinska sestra.

 

Skip to content