Laboratorij

Splošne informacije

Osnovna dejavnost enote  kliničnega laboratorija je izvajanje številnih preiskav v različnih bioloških materialih, predvsem pa v krvi in urinu. V laboratoriju se dnevno opravljajo notranje kontrole kakovosti, ki so predpisane po IFCC (International federation of clinical chemistry) in SZKKLM (Slovensko združenje za klinično kemijo in laboratorijsko medicino) in tudi potrebne zunanje kontrole kakovosti. Poleg dobro usposobljenega kadra so kontrole kakovosti dodaten parameter za zanesljivo opravljeno delo. Delo v laboratoriju je skoraj povsem avtomatizirano, kar omogoča hitrejšo analizo biološkega materiala, večji pregled nad pacienti, biološkimi vzorci in celotnim delom, ter minimalno možnost napak.

Klinični laboratorij Zdravstvenega doma Gornja Radgona si je od Ministrstva za zdravje, na podlagi Zakona o zdravstveni dejavnosti in Pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za izvajanje preiskav na področju laboratorijske medicine, pridobil dovoljenje za izvajanje preiskav na področju medicinske biokemije št: 0600-57/2021/7, izdano dne 21.6.2022.

 

 

Kontakt:

 (02) 564 86 19
laboratorij@zd-gr.si

 

Delovni čas laboratorija:

PONEDELJEK, TOREK, SREDA ČETRTEK, PETEK – od 7:00 do 15:00

 

  • Pobiranje zdravstvenih kartic in napotnic – od 7:15;
  • Odvzem krvi – od 7:30 do 14:15 (ponedeljek do 16:30);
  • Odvzem krvi za biokemične preiskave – do 11:00 (za železo Fe do 10:00);
  • Odvzem krvi za diabetično ambulanto (HbA1C) – od ponedeljka do četrtka (en teden pred pregledom pri diabetologu);
  • Odvzem krvi in vzorcev za pošiljanje v druge ustanove (SB Murska Sobota , NLZOH , UKC Maribor…) – razen ob petkih in dan pred praznikom;
  • OGTT teste izvajamo ob torkih in petkih. Na test se je potrebno predhodno naročiti, med delovnim časom laboratorija na tel. številko 02/ 564 86 19.

 

Zaposleni:

 Valerija Cvetko Weiss , mag. farm, spec. med. biokemije (vodja laboratorija)

 Jelica Štanta, dipl. inž. lab. biomedicine (odgovorni inženir)

 Polona Rotar, dipl. inž. lab. biomedicine

Anja Krajnc, dipl. inž. lab. biomedicine

 Helena Fridau, laboratorijski tehnik

 Kamila Dubrovski, laboratorijski tehnik

 

INFORMACIJE ZA BOLNIKE IN SVOJCE

 

ODVZEM VZORCEV

Priprava na odvzem krvi
Pripravite si ZDRAVSTVENO KARTICO (uporabljamo elektronsko naročilnico) in vse NAPOTNICE (tudi za tiste preiskave, ki jih v tem laboratoriju ne izvajamo – lahko vam  prihranimo kakšno pot ali odvzem), kot SAMOPLAČNIK se za preiskave dogovorite v laboratoriju. V čakalnici počakajte in se sprostite. Pred odvzemom krvi morate biti spočiti in umirjeni. Počitek naj traja vsaj 15 min. Odvzemno mesto ni posebej ločeno zato prosimo, da ne vstopate brez poziva. Prosimo, da upoštevate navodila osebja, ki vam je na voljo za kakršne koli nejasnosti. Če vam bomo odvzeli kapilarni vzorec kri, to je iz prsta, si roke ogrejte. Za vse laboratorijske preiskave se priporoča TEŠČOST, nujna pa je za določevanje krvnega sladkorja, holesterola, HDL, LDL, trigliceridov, železa, alkalne fosfataze. Teščost dosežemo tako, da 12 ur pred odvzemom nič ne jemo, pijemo lahko vodo in nesladkan čaj. Naš organizem je podvržen 24 urnim cikličnim spremembam. Te so lahko majhne ali skoraj ne opazne, lahko pa so tudi zelo velike. Uravnava jih večinoma hormonski sistem telesa, deloma pa na njih vplivamo sami s svojim načinom življenja. Da bi se izognili razlikam, ki so posledica odvzema krvi v različnem obdobju dneva, praviloma odvzamemo kri zjutraj med 7 in 11 uro. Ta časovni okvir se uporablja po vsej Evropi. S tem tudi sledimo navodilom IFCC in SZKKLM.

Odvzem krvi
Odvzem krvi poteka po priporočenih postopkih za odvzem kapilarne in venske krvi. Vrsto odvzema izberemo glede na naročene preiskave, upoštevamo tudi starost preiskovanca. Število naročenih preiskav ne odraža vedno tudi količine potrebne krvi. Odvzem venske krvi je odvzem krvi iz žile (vene na roki). Uporabljamo posebne sisteme za odvzem krvi (vakuumski sistem), ki zagotavljajo preiskovancu in osebju največjo možno zaščito pred poškodbami ali infekcijo. Kljub strokovno usposobljenemu osebju se včasih iz različnih razlogov zgodi, da moramo odvzem ponoviti.

Odvzem kapilarne krvi je običajno iz prsta, redkeje iz pete (dojenčkom do 6. meseca). Kapilarno kri odvzemamo sladkornim bolnikom za določitev krvnega sladkorja in otrokom. Izjemoma opravimo odvzem kapilarne krvi, če so žile preiskovanca zelo poškodovane ali pa rabimo majhno količino krvi. Kadar je naročeno večje število preiskav, odvzamemo vedno vensko kri. Pri tej vrsti odvzema je pomembno, da so roke in prsti topli, saj le tako dobimo kvaliteten vzorec krvi.

Po odvzemu
Po odvzemu krvi je potrebno na vbodno mesto držati tampon še 10 min, roka naj bo pri tem iztegnjena. V tej roki naslednjih 20 min ne priporočamo nošenja torbic ali drugih predmetov. V kolikor se teh navodil ne boste upoštevali, se vam lahko na vbodnem mestu pojavi hematom (plavica), s čimer pa so lahko povezani tudi kasnejši (težji) zapleti.

Odvzem urina
Za zanesljivo urinsko analizo je bistvenega pomena pravilen odvzem ter neokrnjenost in kakovost vzorca na visoki ravni. Odvzem, zbiranje, hranjenje, stabiliziranje in transport urina so najpomembnejši elementi pred-analitične stopnje. Natančna navodila dobite od osebja in so tudi zalepljena na steni WC-ja, kjer so tudi lončki za oddajo urina.

Odvzem blata
Kot vzorec uporabimo tri vzorce svežega blata, vzeto v treh zaporednih dneh. Pri odvzemu blata za preiskave na okultno kri v blatu, predhodna dieta ni potrebna. Za preiskavo izberete sumljive dele blata (krvave, črne). Potrebujemo za lešnikovo velikost vzorca. Le-tega je potrebno hraniti v hladilniku ali na hladnem. Natančna navodila dobite ob prevzemu stekleničk za vzorec.

Transport vzorcev  v laboratorij
Vzorci morajo biti primerno označeni (priimek in ime, datum rojstva, datum in čas odvzema), epruvete  naj so postavljene v stojalo,  urinski lončki morajo biti dobro zaprti, oviti v staničevino in v PVC vrečko, ločeno od drugih vzorcev, če naročilo ni elektronsko, potrebujemo spremni list oz. napotnico, ki naj vsebuje: podatke o preiskovancu (priimek in ime, datum rojstva, KZZ številko), naročene preiskave, podatke o naročniku (ambulanto, ime, priimek in šifro zdravnika), vzorci morajo biti dostavljeni v škatlah, kontejnerjih za transport, ki mora biti primerno označena z oznako Biološka snov skupine B (UN 3373), vzorci naj se transportirajo na primerni temperaturi (do 25 °C) in v najkrajšem času (do 2 uri) v laboratorij, v laboratoriju, kjer predate vzorce se vodi evidenca prinešenih vzorcev.

 

IZDAJA IZVIDOV

Časi analiz so navedeni v seznamu preiskav. Izvidi se elektronsko prenesejo k naročniku, če je le-ta  vključen v laboratorijski informacijski sistem ZD Gornja Radgona, tiskani končni izvid pa dostavimo naročniku. Izvide ostalih (zunanjih naročnikov – zelena napotnica) pošljemo v ambulanto po pošti.

Skip to content