Izvajanje posvetovalnic s strani medicinskih sester v patronaži

Izvajanje posvetovalnic s strani medicinskih sester v patronaži

Izvajanje posvetovalnic v lokalnih skupnostih s strani diplomiranih medicinskih sester v patronažnem varstvu v sklopu projekta “Nadgradnja in razvoj preventivnih programov v lokalni skupnosti”

»Naložbo sofinancira Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada«

Patronažno varstvo je posebna oblika zdravstvenega varstva, ki opravlja aktivno zdravstveno in socialno varovanje posameznika, družine in skupnosti. Izvaja se na pacientovem domu, v zdravstvenem domu, v lokalni skupnosti in na terenu. Način in mesto delovanja opredeljujeta patronažno varstvo kot tisti del primarnega zdravstvenega varstva, ki najhitreje spozna družbene spremembe in se nanje lahko tudi hitro in učinkovito odzove.

Z izvajanjem posvetovalnic za krepitev zdravja v lokalni skupnosti ob vnaprej določenih terminih diplomirane medicinske sestre v patronažnem varstvu dodatno prispevajo k vključevanju ranljivih skupin v preventivno zdravstveno varstvo ter krepitvi zdravja v lokalni skupnosti.

Diplomirana medicinska sestra posvetovalnice izvaja na geografsko opredeljenem območju (izven mestnih središč) kjer sicer izvaja patronažno varstvo. Izvaja jih enkrat mesečno. V primeru, da njeno geografsko območje pokriva več mestnih četrti, vasi, posvetovalnice izvaja izmenično na posamezni lokaciji. Lokacije posvetovalnic so lahko: prostori mestnih četrti, vaški domovi, idr., po predhodnem dogovoru s predstavniki v lokalni skupnosti.

V okviru posvetovalnic izvaja individualna svetovanja (izbira osebnega zdravnika, pediatra, ginekologa, zobozdravnika, pomoč žrtvam nasilja, idr.), pomaga pri ureditvi obveznega zdravstvenega zavarovanja, predstavlja in usmerja v delavnice v centrih za krepitev zdravja, izvaja meritve, krajša predavanja ter krajše delavnice (v sodelovanju z izvajalci iz standardnega tima CKZ).
S takim načinom delovanja omogoči ranljivim osebam lažje vključevanje v preventivne obravnave ter krepi zdravje v lokalni skupnosti.

Urnik prisotnosti v lokalnem okolju se predhodno objavi na oglasni deski in spletni strani Občine in Zdravstvenega doma, v občinskem glasilu posamezne občine in v lokalnem okolju izvajanja (trgovina, gasilski dom, krajevna skupnost…)

 

URNIK POSVETOVALNIC PATRONAŽNE MEDICINSKE SESTRE V LOKALNIH SKUPNOSTIH 

V okviru posvetovalnic izvaja patronažna medicinska sestra individualna svetovanja (izbira osebnega zdravnika, pediatra, ginekologa, zobozdravnika, pomoč žrtvam nasilja, idr.), pomaga pri ureditvi obveznega zdravstvenega zavarovanja, predstavlja in usmerja v delavnice v centrih za krepitev zdravja, izvaja meritve, krajša predavanja z različno problematiko.

  • KS SPODNJA ŠČAVNICA vsak prvi četrtek v mesecu med 09.00 in 11.00 uro v prostoru KS Spodnja Ščavnica
  • KS IVANJŠEVCI: 02.2019, 18.04.2019 in 20.06.2019 med 09.00 in 11.00 uro v prostoru PGD Ivanjševci
  • KS ČREŠNJEVCI – ZBIGOVCI: 02.2019, 13.03.2019, 07.04.2019, 15.05.2019, med 09.00 in 11.00 uro v prostorih Vile Holt
  • KS NEGOVA: 02.2019, 19.03.2019, 16.04.2019, 21.05.2019 med 09.00 in 11.00 uro v prostorih KS NEGOVA – sejna soba
  • KS HRASTJE MOTA: 01.2019, 26.02.2019, 26.03.2019 med 09.00 in 11.00 uro v prostoru PGD Hrastje Mota
  • KS ŠRATOVCI: 01.2019, 21.03.2019, 23.05.2019 med 09.00 in 11.00 uro v prostoru PGD Šratovci
  • KS KAPELA: 01.2019, 27.02.2019, 20.03.2019 med 09.00 on 11.00 uro v prostoru PGD Kapela

 

Morebitne spremembe urnika bomo objavljali na spletni strani ZD, občine, v občinskem glasilu in na samih lokacijah posvetovalnic.

Posvetovalnica  je namenjena vsem, ki prebivajo na območju  KS, TUDI TISTIM, KI NIMAJO UREJENEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA!

 

Skip to content