Dispanzer medicine dela, prometa in športa

V dispanzerju medicine dela, prometa in športa  izvajamo zdravstveno varstvo delavcev, udeležencev v prometu, športnikov. Naš dispanzer ima sklenjenih nekaj 100 pogodb z raznimi družbami, podjetji, zavodi, samostojnimi podjetniki, za katere opravljamo zdravstvene storitve s področja zdravstvenega varstva delavcev pri delu. Med drugim opravljamo  preventivne preglede kandidatov za voznike motornih vozil vseh kategorij, preventivne preglede športnikov, zdravstvene preglede za posest in nošenje orožja. Več o naši dejavnosti lahko preberete v nadaljevanju.

Ponudba storitev dispanzerja medicine dela, prometa in športa

 • preventivni zdravstveni pregledi:
 • vozniški pregledi vseh kategorij
 • zdravstveni pregledi za posest in nošenje orožja
 • pooblaščena zdravnica:
 • ocene tveganja (izdelava ocene tveganja k Izjavi o varnosti)
 • ogled delovnih mest
 • ekspertize
 • izpolnjevanje delovne dokumentacije
 • preventivna cepljenja
 • kurativna dejavnost osebne zdravnice

 

Preventivni zdravstveni pregledi:

 • predhodni preventivni zdravstveni pregledi pred zaposlitvijo (obr. 8,204)
 • obdobni zdravstveni pregledi zaposlenih delavcev (obr. 8,205)
 • predhodni in obdobni zdravstveni pregledi športnikov

OBSEG PREGLEDA individualno prilagodimo glede na anamnestične težave in izpostavljenosti ob osnovnem pregledu ter se glede na to odločimo oz. dogovorimo za dodatno preiskavo, da na podlagi vseh zbranih izvidov lahko zaključimo mnenje o delazmožnosti posameznika.

Vse laboratorijske preiskave in dodatni pregledi so sestavni del obdobnega zdravniškega pregleda opredeljenega z oceno tveganja.

Obseg preventivnega zdravstvenega pregleda:
 • anamneza
 • klinični pregled z biometrijo pri specialistu medicine dela, prometa in športa
 • antropometrične meritve (telesna teža, višina, BMI)
 • testiranje sluha s šepetom, ob indikaciji tudi ADG
 • testiranje vida- Rodatest ( na blizu, daleč, forija, fuzija, barvni vid, kontrast, vidno polje), niktometrija
 • EKG (posnetek srca v mirovanju)
 • spirometrija (zmogljivost pljučne funkcije)
 • laboratorij: SR, hemogram, krvni sladkor, jetrni testi, urin…, biokemija po dogovoru
 • izdaja zdravniškega spričevala
 • pisno obvestilo pregledani osebi in osebnemu zdravniku

Opravljamo tudi dodatne preiskave z Rombergovo ploščo in vključimo tudi psihologa pri delavcih, ki opravljajo dela na višini.

 

Vozniški pregledi vseh kategorij

Izvajamo vozniške preglede kandidatov vseh kategorij; AM, A, A1, A2, B, B1, C, C1,CE, D, D1, D1E, DE, E, BE, G, F in tudi vse zdravniške kontrolne preglede teh kategorij.

Od julija 2011 pa nismo več pooblaščeni za izvajanje pregledov direktno po odvzemih, ker je Ministrstvo za zdravje podelilo pristojnost le osmim izvajalcem po Sloveniji.

 

Zdravstveni pregledi za posest in nošenje orožja

Obseg preventivnega zdravstvenega pregleda zajema

 • anamneza
 • klinični pregled z biometrijo pri specialistu medicine dela, prometa in športa
 • antropometrične meritve (telesna teža, višina, BMI)
 • testiranje sluha s šepetom,
 • testiranje vida- Rodatest ( na blizu, daleč, forija, fuzija, barvni vid, kontrast), niktometrija
 • EKG (posnetek srca v mirovanju)
 • laboratorij: SR, hemogram, krvni sladkor, jetrni testi, urin…
 • izdaja zdravniškega spričevala

Pri pregledu za nošenje orožja je vključen še psiholog.

 

Pooblaščena zdravnica

Opravljanje storitev pooblaščene zdravnice v skladu z 20. členom Zakonoma o varnosti in zdravju pri delu (UL RS št. 56/99) in v skladu s Pravilnikom o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev (UL RS št. 87/02, UL RS št. 124/06).

 • sodeluje pri oceni tveganja na delovnem mestu v delovnem okolju
 • seznanja delavce s tveganji, ki so povezana z njihovim delom na delovnem mestu ter opravlja naloge zdravstvene vzgoje delavcev
 • ugotavlja in proučuje vzroke za nastanek poklicnih bolezni ter bolezni v zvezi z delom
 • opravlja preventivne zdravstvene preglede delavcev v skladu s predpisi
 • sodeluje pri izvajanju zdravstvenega varstva poklicno obolelih delavcev
 • ugotavlja vzroke za nastanek delovne invalidnosti ter predlaga ukrepe za njihovo obvladovanje oz. preprečevanje, sodeluje v procesu poklicne rehabilitacije ter svetuje pri izbiri ustreznega dela
 • delodajalcu predlaga ukrepe za utrjevanje zdravja delavcev, ki so delu izpostavljeni večjim nevarnostim za poškodbe in zdravstvene okvare
 • delodajalcu svetuje in predlaga ukrepe za optimizacijo poteka delovnega procesa
 • vodi evidence in zbira podatke v skladu s posebnimi predpisi

 

Ocena tveganja

Ocena tveganja se revidira enkrat letno oz. po potrebi prej, če je med tem prišlo do večjih sprememb (nova delovna mesta, spremenjeni delovni pogoji…). V oceni tveganja so opredeljeni tudi časovni roki in obseg pregleda za opravljanje obdobnih zdravniških pregledov.

Kot pooblaščena zdravnica sodelujem pri

 • izdelavi in posodabljanju ocene tveganja in izjave o varnosti
 • analizi tveganja in zdravstvene ocene delovnih mest
 • druge aktivnosti povezane z varovanjem zdravja delavcev

 

Ekspertiza
 • ocenjevanje delazmožnosti delavcev, udeležencev v prometu in športnikov
 • ekspertiza posameznika o preostali delazmožnosti ter izdelava mnenja o morebitnih obolenjih za potrebe splošnih zdravnikov in invalidskih komisij

 

Preventivna cepljenja proti
 • tetanusu
 • gripi ( gremo tudi v delovne organizacije in izvedemo cepljenje)

 

Cepljenje proti sezonski gripi

Gripa je nalezljiva virusna bolezen. Za klinično sliko je značilen nenaden začetek z mrazenjem, visoko temperaturo, glavobolom, bolečinami v sklepih in mišicah ter utrujenostjo. Zapleti po gripi so veliko težji kot pri prehladnih obolenjih, ki so prav tako značilni za zimske mesece.
Cepljenje proti gripi je najpomembnejši in najučinkovitejši ukrep za zaščito pred boleznijo in njenimi posledicami. Cepljenje se izvaja vsako leto, ker se za vsako sezono pripravi novo cepivo, glede na smernice Svetovne zdravstvene organizacije . Cepljenje je seveda prostovoljno.

 

KURATIVNA DEJAVNOST OSEBNE ZDRAVNICE LIDIJE ŽINKOVIČ

Opravljamo tudi kurativno dejavnost izbrane osebne zdravnice.
Za pregled pri zdravnici se je potrebno po navodilih ZZZS prav tako predhodno naročiti pri medicinski sestri na tel. 02 564 86 51!

KOLEKTIV

Zdravnica:
Lidija Žinkovič, dr. med., spec. MDPŠ
Mateja Šinko Kokol, dr. med., spec. MDPŠ

Medicinske sestre:
Karla Pučko Zemljič, dipl. med. sestra
Natalija Zirngast, dipl. med. sestra
Rene Kukovec, zdr.tehnik
Tadeja Fujs, dipl. med. sestra
Saša Žnidarič, med. sestra

Tel.: 02/564 86 51, E-mail: dmd@zd-gr.si

 

ORDINACIJSKI ČAS

PONEDELJEK 7:15 – 13:15
TOREK 7:15 – 13:15
SREDA  7:15 – 13:15
ČETRTEK 7:15 – 13:15
PETEK 7:15 – 13:15

(malica: 11:00 – 11:30)

KAKO SE NAROČITI

Zaradi organizacije dela, zdravstvene preglede opravljamo na osnovi predhodnega naročila.
Na pregled se je potrebno naročiti pri medicinski sestri na tel. 02 564 86 51 vsak dan dopoldan
ali na email: dmd@zd-gr.si

 

KAJ POTREBUJETE PRI PREGLEDU

S seboj prinesite :

 • zdravstveno kartico
 • napotnico (obr. 8,204 za predhodni pregled, ali obr. 8,205 za obdobni pregled), ki naj bo natančno izpolnjena, podpisana in žigosana s strani delodajalca)
 • očala oz. kontaktne leče, če jih nosite ali jih imate predpisane
 • zdravstveni karton ali izpisek iz zdravstvenega kartona (osebnega zdravnika)
 • pri vozniškem pregledu še osebni dokument in vozniško dovoljenje

Bodite tešči oz. vsaj dve uri pred pregledom ne jejte in ne pijte sladkih pijač.

 

Skip to content