Zaposleni:

Koordinator vzgoje za zdravje otrok in mladostnikov:

Primož Rakovec, dipl. zn.
 primoz.rakovec@zd-gr.si

Koordinator programa Priprava na porod in starševstvo:

Sandra Topić, dipl. babica
 sandra.topic@zd-gr.si

Koordinator zobozdravstvene vzgoje za otroke in mladostnike:

Aleksandra Györek, tzn
 aleksandra.gyorek@zd-gr.si

Izvajalci:

Nina Jurinec, mag. psih.
 nina.jurinec@zd-gr.si

Lucija Kovačič, dipl. fizioterapevtka
 lucija.kovacic@zd-gri.si

Sara Rojnik, dipl. kineziologinja
 sara.rojnik@zd-gr.si

Petra Felkar Vogrinčič, dipl. dietetik
 petra.vogrincic@zd-gr.si

Kontakt:

CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA
Zdravstveni dom Gornja Radgona
Partizanska ulica 40
9253 Gornja Radgona

02/564 86 00 (ZD centrala)
0820 08146 (CKZ)
051 300 450 (CKZ)
031 605 078 (psihoedukativne delavnice)
031 605 177 (vzgoja za zdravje otrok in mladostnikov)
ckz@zd-gr.si
 Povezava na fb stran

Dokument o samoocenitvi

Strategija za krepitev zdravja

Plan dela za leto 2019

Delovni čas:

PON, TOR, ČET, PET –  OD 7.00 DO 15.00

SRE – OD 12.00 DO 20.00

Delovni čas se lahko spreminja glede na potek aktivnosti v CKZ in lokalni skupnosti
(izvajanje delavnic, dogodki v lokalni skupnosti in delovnih organizacijah…).

Novice:

  • Odvečni kilogrami in vse tegobe povezane z njimi, bodo z našo pomočjo lažje premagljive. Oglasite se pri svojem zdravniku ali medicinski sestri za nap...

  • Da bo nosečnost brezskrbna, porod pozitivna izkušnja in starševstvo lepo doživetje vabimo vse bodoče mamice in očke na zanimiva in koristna srečanja n...

  • Vaški dom OČESLAVCI 25. 9. 2019 od 9.00 do 11.00 ur 23.10.2019 od 9.00 do 11.00 ure Gasilski dom ČREŠNJEVCI 24.8. 2019 od 9.00 do 11.00 ure 29.10.2019...

  • Svetovni dan brez tobaka vsako leto obeležujemo 31. maja. Uporabi tobaka in pasivnemu kajenju (izpostavljenosti tobačnemu dimu drugih) pripisujemo vel...

  • Zvišan krvni tlak predstavlja enega najpomembnejših dejavnikov tveganja za obolevnost za kroničnimi nenalezljivimi boleznimi. Sem sodijo predvsem bole...

  • VADBA- Zdravilo, ki ima ogromno pozitivnih učinkov, nima stranskih učinkov ter ga lahko vzamemo kjerkoli in kadarkoli. Svetovna zdravstvena organizaci...

  • Spoštovani občani občine Gornja Radgona, vabimo vas na PREIZKUS HOJE na 2 km!   KDAJ: V sredo, 24. 4. 2019 med 16:00 in 18:00 (v primeru dežja te...

  • V sklopu Centra za krepitev zdravja bomo izvajali BREZPLAČNO VARNO VADBO V NOSEČNOSTI. Vadba je namenjena ZDRAVIM NOSEČNICAM od 12. tedna nosečnosti n...

initial image

Priprava na porod in starševstvo

initial image

Priprava na porod in starševstvo

initial image

Priprava na porod in starševstvo

initial image

Priprava na porod in starševstvo

initial image

Priprava na porod in starševstvo

initial image

Priprava na porod in starševstvo

 

Zdravstveni dom Gornja Radgona je uspešno pridobil projekt “Nadgradnje in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalni skupnosti”. Slogan projekta je Krepitev zdravja – za vse.

Namen projekta je krepitev javno-zdravstvene vloge zdravstvenih domov, implementacija nadgradenj preventivnih pregledov za otroke in mladostnike, izvajanje preventivnih obravnav za ogrožene otroke in mladostnike ter izvajanje integrirane preventive kroničnih bolezni na primarni ravni zdravstvenega varstva, vključevanje ranljivih oseb v preventivno zdravstveno varstvo ter uvajanje modela skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanja neenakosti v zdravju v lokalni skupnosti.

V okviru projekta bo izvedeno dodatno strokovno izobraževanje in usposabljanje s področja javnega zdravja, zmanjševanja neenakosti v zdravju in kulturnih kompetenc. S tem bodo izvajalci preventivnih obravnav dodatno usposobljeno tudi za vključevanje ranljivih oseb v preventivne programe.

Ključni del projekta predstavlja vzpostavitev celovitega Centra za krepitev zdravja (CKZ) kot samostojne enote v zdravstvenem domu ter vzpostavitvi skupin znotraj ZD, da bo zagotovljeno celovito izvajanje zdravstveno vzgojnih obravnav ter aktivnosti krepitve zdravja in zmanjševanja neenakosti v zdravju pri prebivalcih vseh populacijskih skupin v lokalnih skupnostih.

“Naložbo financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.”

Več informacij o financiranju projekta najdete na spletni strani: http://www.eu-skladi.si/.