Zaposleni:

Koordinator vzgoje za zdravje otrok in mladostnikov:

Primož Rakovec, dipl. zn.
 primoz.rakovec@zd-gr.si

Koordinator programa Priprava na porod in starševstvo:

Sandra Topić, dipl. babica
 sandra.topic@zd-gr.si

Koordinator zobozdravstvene vzgoje za otroke in mladostnike:

Aleksandra Györek, tzn
 aleksandra.gyorek@zd-gr.si

Izvajalci:

Nina Jurinec, mag. psih.
 nina.jurinec@zd-gr.si

Lucija Kovačič, dipl. fizioterapevtka
 lucija.kovacic@zd-gri.si

Sara Rojnik, dipl. kineziologinja
 sara.rojnik@zd-gr.si

Petra Felkar Vogrinčič, dipl. dietetik
 petra.vogrincic@zd-gr.si

Kontakt:

CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA
Zdravstveni dom Gornja Radgona
Partizanska ulica 40
9253 Gornja Radgona

02/564 86 00 (ZD centrala)
0820 08146 (CKZ)
051 300 450 (CKZ)
031 605 078 (psihoedukativne delavnice)
031 605 177 (vzgoja za zdravje otrok in mladostnikov)
ckz@zd-gr.si
 Povezava na fb stran

Dokument o samoocenitvi

Strategija za krepitev zdravja

Plan dela za leto 2019

Delovni čas:

PON, TOR, ČET, PET –  OD 7.00 DO 15.00

SRE – OD 12.00 DO 20.00

Delovni čas se lahko spreminja glede na potek aktivnosti v CKZ in lokalni skupnosti
(izvajanje delavnic, dogodki v lokalni skupnosti in delovnih organizacijah…).

Novice:

  • Na projekt “Ne želim živeti nezdravo” so se na 5. javni poziv LAS Prlekija za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega ...

  • Tudi v drugem valu epidemije so na voljo strokovnjaki s področja duševnega zdravja, tokrat pod enotno brezplačno telefonsko številko, ki je dosegljiva...

  • ...

  • Obvestilo glede vadbe v nosečnosti...

  • Spoštovani uporabniki naših storitev, ekipa Centra za krepitev zdravja Zdravstvenega doma Gornja Radgona je za vas pripravila tako imenovani RECEPT ZA...

  • Zaposleni v ZD Gornja Radgona se zahvaljujemo vsem posameznikom in delovnim organizacijam, ki so nam v teh dneh, ko se spopadamo s vsemi razsežnostmi ...

  • Spoštovani, s klikom na to povezavo si lahko preberete celotna “Priporočila za preprečevanje okužbe z virusom COVID-19 v domačem okolju”...

  • Zaradi okužb s koronavirusom pred vstopom v prostore zdravstvenega doma izvajamo TRIAŽO v avli glavnega vhoda!...

initial image

Priprava na porod in starševstvo

initial image

Priprava na porod in starševstvo

initial image

Priprava na porod in starševstvo

initial image

Priprava na porod in starševstvo

initial image

Priprava na porod in starševstvo

initial image

Priprava na porod in starševstvo

 

Zdravstveni dom Gornja Radgona je uspešno pridobil projekt “Nadgradnje in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalni skupnosti”. Slogan projekta je Krepitev zdravja – za vse.

Namen projekta je krepitev javno-zdravstvene vloge zdravstvenih domov, implementacija nadgradenj preventivnih pregledov za otroke in mladostnike, izvajanje preventivnih obravnav za ogrožene otroke in mladostnike ter izvajanje integrirane preventive kroničnih bolezni na primarni ravni zdravstvenega varstva, vključevanje ranljivih oseb v preventivno zdravstveno varstvo ter uvajanje modela skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanja neenakosti v zdravju v lokalni skupnosti.

V okviru projekta bo izvedeno dodatno strokovno izobraževanje in usposabljanje s področja javnega zdravja, zmanjševanja neenakosti v zdravju in kulturnih kompetenc. S tem bodo izvajalci preventivnih obravnav dodatno usposobljeno tudi za vključevanje ranljivih oseb v preventivne programe.

Ključni del projekta predstavlja vzpostavitev celovitega Centra za krepitev zdravja (CKZ) kot samostojne enote v zdravstvenem domu ter vzpostavitvi skupin znotraj ZD, da bo zagotovljeno celovito izvajanje zdravstveno vzgojnih obravnav ter aktivnosti krepitve zdravja in zmanjševanja neenakosti v zdravju pri prebivalcih vseh populacijskih skupin v lokalnih skupnostih.

“Naložbo financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.”

Več informacij o financiranju projekta najdete na spletni strani: http://www.eu-skladi.si/.