Zaposleni

Vodja Centra za krepitev zdravja ZD G. Radgona:
Slavica Mencingar, dipl. med. sestra
slavica.mencingar@zd-gr.si

Izvajalci programa za krepitev zdravja:

Nina Jurinec, mag. psih.
 nina.jurinec@zd-gr.si

Valentina Ornik, mag. psih.
valentina.ornik@zd-gr.si

Petra Felkar Vogrinčič, mag.inž.živ.,dietetik
 petra.vogrincic@zd-gr.si

Slavica Mencingar, dipl. med. sestra
slavica.mencingar@zd-gr.si

Barbara Vargazon, dipl. fizioterapevt
barbara.vargazon@zd-gr.si

Vanesa Gjerkeš, dipl. med. sestra
vanesa.gjerkes@zd-gr.si

Špela Peterlin, mag.kin.
spela.peterlin@zd-gr.si

Koordinator Programa za krepitev zdravja v ZD in lokalni skupnosti:

Slavica Mencingar, dipl.med.sestra
slavica.mencingar@zd-gr.si

Koordinator vzgoje za zdravje otrok in mladostnikov:

Primož Rakovec, dipl. zn.
 primoz.rakovec@zd-gr.si

Koordinator programa Priprava na porod in starševstvo:

Sandra Topić, dipl. babica
 sandra.topic@zd-gr.si

Izvajalka programa Priprava na porod in starševstvo:
Sandra Topić, dipl. babica
sandra.topic@zd-gr.si

Koordinator zobozdravstvene vzgoje za otroke in mladostnike:

Aleksandra Györek, dipl.med.sestra
 aleksandra.gyorek@zd-gr.si

Izvajalka zobozdravstvene vzgoje za otroke in mladostnike:
Aleksandra Györek, dipl.med.sestra
aleksandra.gyorek@zd-gr.si

 

Zdravstveni dom Gornja Radgona je uspešno pridobil projekt “Nadgradnje in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalni skupnosti”. Slogan projekta je Krepitev zdravja – za vse.

Namen projekta je krepitev javno-zdravstvene vloge zdravstvenih domov, implementacija nadgradenj preventivnih pregledov za otroke in mladostnike, izvajanje preventivnih obravnav za ogrožene otroke in mladostnike ter izvajanje integrirane preventive kroničnih bolezni na primarni ravni zdravstvenega varstva, vključevanje ranljivih oseb v preventivno zdravstveno varstvo ter uvajanje modela skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanja neenakosti v zdravju v lokalni skupnosti.

V okviru projekta bo izvedeno dodatno strokovno izobraževanje in usposabljanje s področja javnega zdravja, zmanjševanja neenakosti v zdravju in kulturnih kompetenc. S tem bodo izvajalci preventivnih obravnav dodatno usposobljeno tudi za vključevanje ranljivih oseb v preventivne programe.

Ključni del projekta predstavlja vzpostavitev celovitega Centra za krepitev zdravja (CKZ) kot samostojne enote v zdravstvenem domu ter vzpostavitvi skupin znotraj ZD, da bo zagotovljeno celovito izvajanje zdravstveno vzgojnih obravnav ter aktivnosti krepitve zdravja in zmanjševanja neenakosti v zdravju pri prebivalcih vseh populacijskih skupin v lokalnih skupnostih.

“Naložbo financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.”

Več informacij o financiranju projekta najdete na spletni strani: http://www.eu-skladi.si/.