Kontakt

CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA
Zdravstveni dom Gornja Radgona
Partizanska cesta 40
9253 Gornja Radgona

02/564 86 00 (ZD centrala)
051 300 450 (CKZ – splošne informacije)
031 386 544 (zdrav življenjski slog in prehrana)
031 387 272 (telesna aktivnost)
031 605 078 (duševno zdravje)
031 605 177 (vzgoja za zdravje otrok in mladostnikov)
ckz@zd-gr.si
 Povezava na fb stran

Delovni čas:

PON, TOR, ČET, PET –  OD 7.00 DO 15.00

SRE – OD 12.00 DO 20.00

Delovni čas se lahko spreminja glede na potek aktivnosti v CKZ in lokalni skupnosti
(izvajanje delavnic, dogodki v lokalni skupnosti in delovnih organizacijah…).

 

Zdravstveni dom Gornja Radgona je uspešno pridobil projekt “Nadgradnje in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalni skupnosti”. Slogan projekta je Krepitev zdravja – za vse.

Namen projekta je krepitev javno-zdravstvene vloge zdravstvenih domov, implementacija nadgradenj preventivnih pregledov za otroke in mladostnike, izvajanje preventivnih obravnav za ogrožene otroke in mladostnike ter izvajanje integrirane preventive kroničnih bolezni na primarni ravni zdravstvenega varstva, vključevanje ranljivih oseb v preventivno zdravstveno varstvo ter uvajanje modela skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanja neenakosti v zdravju v lokalni skupnosti.

V okviru projekta bo izvedeno dodatno strokovno izobraževanje in usposabljanje s področja javnega zdravja, zmanjševanja neenakosti v zdravju in kulturnih kompetenc. S tem bodo izvajalci preventivnih obravnav dodatno usposobljeno tudi za vključevanje ranljivih oseb v preventivne programe.

Ključni del projekta predstavlja vzpostavitev celovitega Centra za krepitev zdravja (CKZ) kot samostojne enote v zdravstvenem domu ter vzpostavitvi skupin znotraj ZD, da bo zagotovljeno celovito izvajanje zdravstveno vzgojnih obravnav ter aktivnosti krepitve zdravja in zmanjševanja neenakosti v zdravju pri prebivalcih vseh populacijskih skupin v lokalnih skupnostih.

“Naložbo financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.”

Več informacij o financiranju projekta najdete na spletni strani: http://www.eu-skladi.si/.