Program za krepitev zdravja je program skupinskih delavnic in individualnih svetovanj, kjer boste pridobili strokovne informacije, veščine in podporo za dolgotrajno spremembo življenjskih navad, ki bodo vodile do boljšega počutja in zdravja.

Kje se izvaja Program za krepitev zdravja?

Program za krepitev zdravja poteka v centru za krepitev zdravja v zdravstvenem domu. Prav tako se lahko izvaja tudi v lokalni skupnosti (npr. v prostorih krajevne skupnosti, v gasilskem domu ipd., skladno z dogovorom).

Kdo izvaja Program za krepitev zdravja? 

Program za krepitev zdravja izvajajo dodatno strokovno usposobljene diplomirane medicinske sestre s specialnimi znanji/profesorice zdravstvene vzgoje, diplomirani fizioterapevti, diplomirani kineziologi, univerzitetni diplomirani psihologi, dietetiki in zdravniki.

Komu je Program za krepitev zdravja namenjen?

  • Program za krepitev zdravja je namenjen odraslim osebam od 19. leta starosti dalje:
  • S prisotnimi dejavniki tveganja za razvoj kroničnih bolezni – nezadostna telesna dejavnost, nezdrava prehrana, kajenje, tvegano in škodljivo pitje alkohola, stres, zvišan krvni tlak, zvišane maščobe v krvi, zvišan sladkor v krvi;
  • S prisotno ogroženostjo za razvoj kroničnih bolezni in
  • S prisotnimi kroničnimi boleznimi.

Če imate urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje, je udeležba v Programu za krepitev zdravja za vas brezplačna. 

Kaj obsega Program za krepitev zdravja?

Program za krepitev zdravja obsega:

  • 18 vrst skupinskih delavnic in individualnih svetovanj;
  • Presejanje za funkcijsko manjzmožnosti za vse osebe, starejše od 65 let in
  • Pogovorne ure, ki so namenjene za krajše individualne posvete s strokovnjaki iz centra za krepitev zdravja glede ohranjanja in krepitve zdravja, izvedbe kontrolnih meritev ter za nudenje podpore in pomoči pri spreminjanju vedenja, povezanega z zdravjem.

Za poglobljene delavnice je potrebna ustrezna napotitev osebnega zdravnika ali diplomirane medicinske sestre iz ambulante družinske medicine.

Za vse delavnice se je potrebno predhodno naročiti.

 

Nekateri strateški dokumenti Centra za krepitev zdravja ZD G. Radgona:

Dokument o samoocenitvi

Letni plan CKZ_2023

Strategija za krepitev zdravja

Katalog informacij

Programi Centra za krepitev zdravja

initial image

Temeljne obravnave za krepitev zdravja

initial image

Poglobljene obravnave za krepitev zdravja

initial image

Duševno zdravje

initial image

Svetovalnica za tvegana vedenja

initial image

Priprava na porod in starševstvo

initial image

Varna vadba v nosečnosti

initial image

Zdravstvena vzgoja za zdravje otrok in mladostnikov

initial image

Zobozdravstvena preventiva

 

Zdravstveni dom Gornja Radgona je uspešno pridobil projekt “Nadgradnje in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalni skupnosti”. Slogan projekta je Krepitev zdravja – za vse.

Namen projekta je krepitev javno-zdravstvene vloge zdravstvenih domov, implementacija nadgradenj preventivnih pregledov za otroke in mladostnike, izvajanje preventivnih obravnav za ogrožene otroke in mladostnike ter izvajanje integrirane preventive kroničnih bolezni na primarni ravni zdravstvenega varstva, vključevanje ranljivih oseb v preventivno zdravstveno varstvo ter uvajanje modela skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanja neenakosti v zdravju v lokalni skupnosti.

V okviru projekta bo izvedeno dodatno strokovno izobraževanje in usposabljanje s področja javnega zdravja, zmanjševanja neenakosti v zdravju in kulturnih kompetenc. S tem bodo izvajalci preventivnih obravnav dodatno usposobljeno tudi za vključevanje ranljivih oseb v preventivne programe.

Ključni del projekta predstavlja vzpostavitev celovitega Centra za krepitev zdravja (CKZ) kot samostojne enote v zdravstvenem domu ter vzpostavitvi skupin znotraj ZD, da bo zagotovljeno celovito izvajanje zdravstveno vzgojnih obravnav ter aktivnosti krepitve zdravja in zmanjševanja neenakosti v zdravju pri prebivalcih vseh populacijskih skupin v lokalnih skupnostih.

“Naložbo financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.”

Več informacij o financiranju projekta najdete na spletni strani: http://www.eu-skladi.si/.