CKZ – nova pridobitev za ZD Gornja Radgona

CKZ – nova pridobitev za ZD Gornja Radgona

V ZD Gornja Radgona smo bili uspešni na javnem razpisu za projekt: “Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalni skupnosti.” Tako smo sredi februarja 2018 postali CKZ – center za krepitev zdravja. Projekt financirata Evropska unija -Evropski socialni sklad in Ministrstvo za zdravje in je razdeljen na dva sklopa in sicer na strokovni del ter na investicijski del, na katerega so se morale prijaviti občine ustanoviteljice oz. v njihovem imenu Občina Gornja Radgona. Izbranih je bilo 25 zdravstvenih domov po Sloveniji. Do sedaj so v slovenskem prostoru bili vključeni v pilotni projekt trije zdravstveni domovi, ki so testirali program in ga uspešno umestili v področje preventive. Ti zdravstveni domovi so ZD Celje, ZD Vrhnika in ZD Sevnica, kateri je po velikosti in po vsebini programov nam najbližji. V Pomurju smo se prijavili mi in ZD Murska Sobota in bili uspešni na prijavi na kar smo zelo ponosni.

Prvi sklop je nadgradnja že obstoječih zdravstveno vzgojnih centrov. Pomeni, da bomo izvajali vse obstoječe delavnice, vendar z novim pristopom in v večjem obsegu. Novost pa je, da bomo s programi šli v lokalno skupnost, v društva in delovne organizacije z izvajanjem aktivnosti za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju. Prisostvovali in organizirali bomo dogodke za promocijo zdravja z meritvami in svetovanji ob vseh večjih dogodkih v naši širši lokalni skupnosti. Prizadevali si bomo pritegniti v programe tudi ranljive skupine in socialno šibke, saj bomo povezani s vsemi deležniki v lokalni skupnosti, ki delujejo na tem področju. V ta namen smo pridobili že mnoge izjave o sodelovanju, tako s CSD, vzgojno varstvenimi ustanovami, raznimi društvi bolnikov, društvi upokojencev in še mnogimi drugimi. Program nam nalaga tudi najmanj 4 letna srečanja na lokalni ravni prej omenjenih vladnih organizacij.

Skip to content