Ukrepi v času razglašene epidemije s koronavirusom COVID-19

Spoštovani uporabniki naših storitev, v času izrednih razmer, ko je razglašena epidemija z virusom COVID-19, se delovišča in organizacija dela v našem zavodu vsakodnevno ali več krat dnevno spreminjajo glede na nastalo situacijo in zahteve vlade in epidemioloških služb. Prosimo za vaše razumevanje in potrpežljivost.

 ZUNANJE ENOTE

 AMBULANTE IN ODDELKI

Družinska medicina
Zobozdravstvo
Otroško šolski dispanzer
Dispanzer za ženske
Dispanzer medicine dela, prometa in športa
Laboratorij
Patronažna
Ambulanta za pljučne
bolezni
Ambulanta za ultrazvok trebuha
Diabetološka
posvetovalnica
Očesna ambulanta
Klinični psiholog
Logoped
Center za krepitev zdravja
Nujna medicinska pomoč

 AKTUALNO