Zgodovina

Po pripovedovanju upokojene sestre Slavice Fekonja:

Kmalu po vojni, leta 1950, je bila zdravstvena služba v Gornji Radgoni organizirana pod okriljem Ljudskega odbora Gornja Radgona, leta 1952 pa je prišla pod okrilje Okrajnega odbora Ljutomer. V Apačah je takrat delal dr. Toplak, za zaščito mater in otrok pa je bila zadolžena sestra Marjeta Kapun. Ambulanta je bila v prostorih sedanje zdravstvene postaje. Za dr. Toplakom je v apaško ambulanto prišel dr. Miloš Radašin. V Gornji Radgoni je v tem času zdravniško službo zagotavljal dr. Repič, ki je imel ambulanto v stanovanju v starem bloku, in v Radencih dr. Kline. Prva diplomirana sestra, danes srednja medicinska sestra, je bila sestra Slavica Kocbek, poročena Fekonja. Službo je nastopila leta 1950. Že leta 1951 so v Gornji Radgoni in v Radencih odprli protituberkulozna dispanzerja. V Radgoni je bil na Spodnjem Grisu v Požunovi hiši, v Radencih pa v ambulanti dr. Klineta. Protituberkulozni dispanzer je spadal pod Protituberkulozni dispanzer Maribor. Pod radgonski okoliš so takrat spadali tudi Benedikt, Cerkvenjak in Sv. Ana. V Požunovi hiši je istočasno delovala tudi zobna ambulanta, v kateri je dela zobozdravnika opravljal dr. Fabjan. Pozneje se mu je pridružil še dentist Jože Fekonja in prostor je postal premajhen. Tako se je zobna ambulanta preselila v prostore kombinata. Tam sta svoje delo začela tudi dr. Hojs in dr. Kovačevič. Leta 1955 je službo nastopila še sestra Terezija Grah, kmalu za njo pa še Marija Žnuderl, Milica Pelcl in Ivica Sinokapčev.  Sestre so se na teren vozile s kolesom, avtobusom ali vlakom. Obiskovale so obolele za tuberkulozo, bodoče mamice in otroke. Mamice so vabile na pregled v otroške posvetovalnice, ki so bile v Gornji Radgoni v prostorih sedanjega Kompasa, v Sp. Ščavnici v gostilni Križan, v Radencih v Sedlačkovi vili, v Vidmu v Lončarovi hiši, na Janževem Vrhu v prostorih Janževega hrama, v Negovi v krajevnem uradu in na Kapeli v šoli. Kot babice so na terenu delale Marija Sagaj, Marija Štrakl, Marjana Vidonja in Pavla Kralj.

Leta 1957 so se vse službe združile na enem mestu, v prostorih današnje glasbene šole. Takrat je nastala tudi prva uprava Zdravstvenega doma, v kateri sta delala ga. Vodenik in g. Umek.

Leta 1959 sta v Gornjo Radgono prišla Majda Toplak Ostan, dr. med., in Miran Ostan, dr. med. Število zaposlenih se je počasi večalo in tudi prostori so postali premajhni. Prostor za novi zdravstveni dom je občina našla na mestu, na katerem stoji zdravstveni dom še danes. Vanj so se preselili leta 1965. Po nekaj letih, leta 1979, so ga razširili in v takem obsegu obstaja še danes. Prostori so ponovno postali premajhni, izvajajo se številne investicije in renoviranja z namenom, da bi se zagotovilo današnjim zahtevam in potrebam.