Vizija

  • visoko kakovostna in varna zdravstvena služba
  • zadovoljen pacient
  • zadovoljen sodelavec

Želimo postati in ostati visoko kakovostna in varna zdravstvena ustanova z zadovoljnimi pacienti in sodelavci s poudarkom na preventivni dejavnosti. Stalno učenje in spremljanje novega nam omogoča, da pridobljeno znanje prenesemo na sodelavce in paciente. Našim pacientom želimo nuditi najvišjo stopnjo zdravstvene oskrbe, ki jo primarno zdravstvo lahko ponudi.

Naše poslanstvo je po svojih najboljših močeh in znanju pomagati pacientom in jih poučevati o preprečevanju bolezni.

Naš cilj je s preventivno dejavnostjo (predavanja v okviru društev, šolska vzgoja, cepljenja, individualno svetovanje, šola hujšanja, zdravstveni programi v zavodu, poučevanje preko medijev ) ljudi poučiti o zdravem načinu življenja in tako zmanjšati število kroničnih obolenj oziroma njihov nastanek prenesti v poznejša leta.

Brez sodelovanja pacientov nam to ne bo uspelo zato je zelo pomembno, da si pridobimo njihovo zaupanje in spoznanje, da so za svoje zdravje odgovorni v prvi vrsti sami. Zdravstveni delavci jim lahko pomagamo z nasveti in bodrenjem na njihovi poti.   Vsi skupaj se moramo zavedati reka Arthurja Schopenhauerja (1788-1860) : » Zdravje ni vse, toda brez zdravja je vse nič.«