Organiziranost

Delo v Zdravstvenem domu Gornja Radgona poteka v štirih osnovnih organizacijskih vejah:

  • Dejavnost splošne medicine zajema ambulante splošne medicine, klinični laboratorij in ambulanto nujne medicinske pomoči z reševalnimi prevozi. V sklopu splošne dejavnosti je organiziran tudi zdravstveno vzgojni center (ZVC ZD G. Radgona), ki izvaja programe na področju zdravstvene vzgoje
  • Zobozdravstvena dejavnost, v sklopu katere se izvajajo splošno zobozdravstvo za odrasle, mladinsko in otroško zobozdravstvo, zobozdravstvena preventiva, zobotehnični laboratorij, specialistična ambulanta za zobno in čeljustno ortopedijo (ortodontija) ter specialistična ambulanta za ustne in zobne bolezni (parodontologija). 
  • Dispanzerska dejavnost: otroško šolski dispanzer, dispanzer za medicino dela, prometa in športa, ženski dispanzer, pljučni dispanzer, očesna ambulanta, ambulanta za UZ abdomna, diabetološka posvetovalnica in patronažna služba.
  • Uprava zavoda: vodstvo, kadrovsko-pravna služba, finančno-računovodska služba, administracija, tehnične službe.

Zdravstveni dom vodi direktor zavoda, ki je imenovan s strani sveta zavoda in s soglasji občin ustanoviteljic. V svetu zavoda, kot organu upravljanja, imajo ustanovitelji večino in tako lahko nenehno vplivajo in odločajo o poslovni politiki zdravstvenega doma. Vodstvo zavoda poleg direktorja predstavlja še pomočnik direktorja, glavni medicinski tehnik, ki ga je imenuje direktor sam. Direktor imenuje tudi vodje posameznih dejavnosti, ki so hkrati člani strokovnega sveta.