Predstavitev

Zdravstveni dom Gornja Radgona je javni zdravstveni zavod, ki izvaja primarno zdravstveno dejavnost na območju občin Gornja Radgona, Radenci, Sv. Jurij ob Ščavnici in Apače, na skupni površini dobrih 200 km² in s skupnim številom preko 20.000 prebivalcev. Osnovna zdravstvena dejavnost na primarni ravni obsega predvsem preprečevanje bolezni in poškodb, odkrivanje bolezni, diagnostiko in zdravljenje na ambulantni in dispanzerski ravni ter nujno medicinsko pomoč z reševalnimi prevozi.

Zdravstveni dom je v takšni obliki, kot obstaja danes, bil ustanovljen leta 1999 z Odlokom o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Gornja Radgona (Uradni list RS, štev. 28/99), ki so ga sprejeli takratni občinski sveti občin Gornja Radgona, Sv. Jurij ob Ščavnici in Radenci.

Zdravstveni dom Gornja Radgona svojo dejavnost opravlja na sedežu zavoda v Gornji Radgoni in v dveh zunanjih enotah in sicer v  Zdravstveni postaji Apače in Zdravstveni postaji Sv. Jurij ob Ščavnici. Poleg dveh zdravstvenih postaj ima zdravstveni dom organizirane še tri zunanje ambulante. To so zobna ambulanta v Vrtcu Radenci, ambulanta splošne medicine v Domu starejših občanov Gornja Radgona ter specialistična očesna ambulanta v prostorih »Optike Novak« na avtobusni postaji v Gornji Radgoni.