• Vabilo na test hoje

 • PRENOVLJEN PROGRAM ŠOLE ZDRAVEGA HUJŠANJA V ZVC ZD GORNJA RADGONA – KO HUJŠANJE NE POMENI VEČ SAMO IN IZRECNO IZGUBO KILOGRAMOV

  V okviru preventive srčno žilnih bolezni (SŽB), je Nacionalni  institut za javno zdravje – NIJZ pripravil nov pilotni program šole zdravega hujšanja, ki pa nima več poudarka samo na prehrani in gibanju, kot smo bili vajeni do sedaj, ampak v veliki meri predvsem na pozitivni samopodobi,in samozavesti ter obvladovanju čustev in stresa. V ta namen je v tim dodan tudi psiholog oz. tam kjer to ni mogoče diplomirana  medicinska sestra s specialnimi znanji in posebnimi  izobraževanji iz teh vsebin.

   

  Tako cilj in merilo uspešnosti  na koncu programa ni več samo na tehtnici nekaj kilogramov manj (čeprav je zaželjeno), ampak vsaj ena ali dve spremembi pri prehranskih  in gibalnih navadah.

   

  Posledično posameznik pridobi tudi na splošnem počutju in kondiciji tudi v smislu lažjega in bolj sproščenega opravljanja vsakodnevnih obremenitev ( brez težav predklon in zavezovanje čevljev, hoja po stopnicah itd…).Najbolj pomembno pa je, da pridobi na samozavesti  in samopodobi in dobi znanja in izkušnje kako se spoprijemati z vsakodnevnimi soočanji s stresom in drugimi psihičnimi obremenitvami, ki so hočemo ali ne del vsakdanjika vsakega izmed nas.

   

  Program je sestavljen tako, da je poleg skupinskih srečanj telesne dejavnosti in predavanj iz vsebin prehrane in psihološke podpore, tudi veliko individualnih posvetov tako z diplomirano medicinsko sestro, ki je vodja delavnice, kot z fizioterapevtom, ki opravi tudi razne teste zmogljivosti.

   

  Časovni načrt je v strnjeni obliki, kot je bilo do sedaj, torej 18 srečanj 1 krat na teden ( tel dejavnost in skupinsko srečanje). Novost tega pilotnega programa pa je, da se udeležence spremlja vsaj še eno leto od začetka srečanja na vsake tri mesece 1 krat.

   

  Za  skupino je po novem tudi udeležencev manj, kot je bilo do sedaj, saj jih je lahko po novem samo 10. Seveda pa se mora vsak že na začetku obvezati, da vztraja do konca, saj je samo tako lahko skupina kot celota uspešna, tako za udeležence, kot za izvajalce.

   

   

  ZA NAPOTITEV JE POTEBNO IMETI NAPOTNICO IZBRANEGA ZDRAVNIKA OZ. REFERENČNE MEDICINSKE SESTRE IN SEVEDA IZPOLNITI VSAJ EN KRITERIJ O OGROŽENOSTI ZA ŠŽB OD KATERIH JE NAJBOLJ POMEMBEN DEJAVNIK POVEČAN INDEKS TELESNE MASE.

   

  Pripravila:

  Slavica Mencingar, dipl.med.sestra

  ZVC ZD Gornja Radgona

 • 31. januar: Svetovni dan brez cigarete

  Vse znanstvene raziskave kažejo, da je kajenje škodljivo za zdravje, ne samo za tiste, ki kadijo, pač pa tudi za pasivne kadilce. Organizatorji evropske kampanje Help navajajo, da v Evropi zaradi pasivnega kajenja vsako leto umre več kot 19.000 nekadilcev.

  Kajenje mnogokrat povzroča pljučnega raka in emfizem, pa tudi druge motnje organizma, zato vse več držav sprejema zakone o omejevanju rabe, prodaje in oglaševanja tobačnih izdelkov – pri nas tak zakon velja od 5. avgusta 2007.

  Popolna prepoved kajenja od tega dne velja za vse zaprte delovne in javne prostore, kajenje pa je dovoljeno le v domovih za ostarele in zaporih, psihiatričnih bolnišnicah ter v posebnih kadilnicah.