Odsotnost zdravnikov in zobozdravnikov

Odsotni zdravniki

  • Branko AVSEC, dr.med., spec.spl.med.. – odsoten do vključno 6.4.2018
  • Vera LIPIČAR, dr.med. – odsotna do vključno 6.4.2018
  • Joža PRIMOŽIČ, dr.med., spec.inf. – odsoten  6.4. in 9. 4. 2018

Odsotni zobozdravniki:

  • Jaroslav ŠVORC, dr.dent.med. – odsoten v petek, 6.4.2018
  • Ana FRANGEŽ, dr.dent.med. – odsotna od 28.3. do vključno 11.4.2018
  • Tanja VIDOVIČ SMODIŠ, dr.dent.med. – odsotna v petek, 6.4.2018
  • Tamara RIBARSKA, dr.dent.med. – odsotna v petek, 6.4.2018
  • Keti JOVANOVA, dr.dent.med., spec. parodontolog – odsotna v petek, 6.4.2018

Odsotni ostali strokovni sodelavci 

  • Renata KERČMAR, univ.dipl.psih., spec.klinične psihologije – odsoten v petek, 6.4.2018