Odsotnost zdravnikov in zobozdravnikov

Odsotni zdravniki

  • Ni planiranih odsotnosti.

Odsotni zobozdravniki:

  • Jaroslav ŠVORC, dr.dent.med. – odsoten v petek, 15.12.2017
  • Aleksandar NIKOLOV, dr.dent.med. – odsoten do vključno 12.12.2017
  • Keti JOVANOVA, dr.dent.med., spec.parodontolog – odsotna v ponedeljek, 11.12.2017

Odsotni ostali strokovni sodelavci

  • Ni planiranih odsotnosti.