Odsotnost zdravnikov in zobozdravnikov

Odsotni zdravniki

  • Stanislav MALAČIČ, dr.med., spec.druž.med. – odsoten 22. in 23.3.2018
  • Tamara ELBL, dr.med., spec.druž.med. – odsotna od 23.3. do vključno 26.3.2018
  • Joža PRIMOŽIČ, dr.med., spec.inf. – odsoten v petek, 23.3.2018

Odsotni zobozdravniki:

  • Jaroslav ŠVORC, dr.dent.med. – odsoten v petek, 23.3.2018
  • Doris FÜKAŠ, dr.dent.med. – odsotna od 19.3. do vključno 30.3.208, z delom prične 3.4.2018
  • Aleksandar NIKOLOV, dr.dent.med. – odsoten od 19.3. do vključno 30.3.2018, z delom prične 3.4.2018

Odsotni ostali strokovni sodelavci

  Ni planiranih odsotnosti.