Kontakti

ZDRAVSTVENI DOM GORNJA RADGONA

Naslov: Partizanska cesta 40, 9250  Gornja Radgona

TELEFONSKA CENTRALA-INFORMACIJSKA PISARNA:  02/ 564 86 00

UPRAVA ZAVODA: T: 02/564 86 10, E: uprava@zd-gr.si
Direktor Joža Primožič T: 02/564 86 10, E: joza.primozic@zd-gr.si
Pomočnik direktorja – glavni medicinski tehnik Ivan Horvat T:02/564 86 13, E: ivan.horvat@zd-gr.si
Kadrovsko-pravna služba – Nataša Osterc Kranjec: T: 02/620 96 70, E: natasa.osterc@zd-gr.si
Računovodsko-finančna služba – Renata Benkovič: T: 02/620 96 69, E: renata.benkovic@zd-gr.si

 

AMBULANTE SPLOŠNE MEDICINE

 • dr. Branko Avsec:  02/564 86 36
 • dr. Vladimira Benko Zamuda:  02/564 86 27
 • dr. Stanislav Malačič: 02/564 86 25
 • dr. Momčilo Popović: 02/564 86 23
 • dr. Tamara Elbl – ambulanta v lekarni Špringer: 02/620 96 73
 • dr. Joža Primožič – ambulanta Apače: 02/569 10 16
 • dr. Vera Lipilar – ambulanta Sv. Jurij ob Ščavnici: 02/568 90 29

 

KLINIČNI LABORATORIJ

02/564 86 19

PREVENTIVNA DEJAVNOST – ZDRAVSTVENO VZGOJNI CENTER

Slavica Mencingar, dipl.med.sestra, vodja centra
T: 051 300 450
E: slavica.mencingar@zd-gr.si

 

ZOBOZDRAVSTVO

 • dr. Nikola Kos: 02/564 86 40
 • dr. Jaroslav Švorc: 02/564 86 40
 • dr. Ana Frangež: 02/564 86 40
 • dr. Tanja Vidovič Smodiš: 02 564 86 47
 • dr. Aleksandar Nikolov – ambulanta Vrtec Radenci: 02/565 14 13
 • dr. Marjetka Malinović, nadomestna zobozdravnica Doris Fükaš – ambulanta Apače: 569 10 14
 • dr. Tamara Ribarska – ambulanta Sv.Jurij ob Ščavnici: 02/568 10 20
 • dr. Daniela Kramberger, specialistična ambulanta za ortodontijo: 02/564 86 42
 • dr. Keti Jovanova, specialistična ambulanta za parodontologijo: 02/564 86 41
 • Zobotehnični laboratorij:  02/ 564 86 43
 • Zobozdravstvena preventiva – Sandra Topić, dipl.bab. – T: 02/564 86 40, E: sandra.topic@zd-gr.si

 

DISPANZERSKE DEJAVNOSTI IN SPECIALISTIČNE AMBULANTE

 • Otroško šolski dispanzer  
  Ambulanta dr. Martina Mlaker: 02/564 86 33  
  Ambulanta dr. Vladana Đurić Kosič: 02/564 86 32 
  Ambulanta dr. Maja Klemenčič – v prostorih lekarne Špringer: 02/620 96 71
 • Dispanzer za ženske:  02/564 86 55
 • Dispanzer medicine dela, prometa in športa  T:02/564 86 51, E: dmd@zd-gr.si
 • Dispanzer za mentalno zdravje
  – psiholog: 02/564 86 34
  – logoped: 02/620 96 75
 • Patronažna in babiška služba 02/564 86 50
 • Očesna ambulanta  02/ 561 13 80 (Optika Novak)
 • Ambulanta za pljučne bolezni – za informacije pokličite informacijsko pisarno: 02/564 86 00
 • Diabetološka posvetovalnica – za informacije pokličite informacijsko pisarno: 02/564 86 00
 • Ambulanta za ultrazvok abdomna – za informacije pokličite informacijsko pisarno: 02/ 564 86 00