Uprava zavoda

Prostori uprave zavoda se nahajajo v prvem nadstropju zdravstvenega doma.

Delovni čas:
od ponedeljka do petka od 7. do 15. ure

Kontakt:
E: uprava@zd-gr.si
T: 02/564 86 00
F: 02/564 86 15

Zaposleni na upravi:

Direktor zavoda
Joža Primožič, dr. med., spec. inf.

Pomočnik direktorja, glavni medicinski tehnik zavoda
Ivan Horvat, viš. med. teh, dipl.org.-menedž

Poslovni sekretar:
Aleksander Kerčmar

Administracija, blagajna:
Mojca Fras

Saldakonti:
Zita Vegi

Računovodkinja:
Renata Benkovič, univ.dipl.ekon.

Pravno-kadrovska služba:
Nataša Osterc Kranjec, univ.dipl.prav.

 

 

PREDSTAVITEV NAJPOMEMBNEJŠIH ORGANOV ZAVODA

Najvišji organ upravljanja zavoda  je SVET ZAVODA, ki ga sestavlja 6 članov:

 • 1 predstavnik zavoda
 • 1 predstavnik Občine G. Radgona
 • 1 predstavnika Občine Radenci
 • 1 predstavnik Občine Sv. Jurij ob Ščavnici
 • 1 predstavnik Občine Apače
 • 1 predstavnik zavarovancev

 

Strokovni organ zavoda je STROKOVNI SVET, ki ga imenuje in vodi direktor in je sestavljen iz 6 članov:

 • Vodja: Joža Primožič, dr. med. spec. inf.

in člani:

 • Avsec Branko, dr. med., spec. spl. med. – vodja dejavnosti splošne medicine
 • Stanislav Malačič, dr. med. – vodja službe nujne medicinske pomoči
 • Daniela Kramberger, dr. dent. med., spec. ortodont – vodja zobozdravstvene dejavnosti
 • Lidija Žinkovič, dr. med., spec.MDPŠ – vodja dispanzerskih dejavnosti
 • Ivan Horvat, viš. med. teh.,  dipl. org.-menedž. – glavni medicinski tehnik zavoda, pomočnik direktorja