Preventivna dejavnost

V Zdravstvenem domu Gornja Radgona redno skrbimo tudi za preventivno zdravstveno varstvo naših oskrbovancev. V okviru preventivne dejavnosti redno izvajamo zdravstveno vzgojne programe primarne preventive srčno-žilnih bolezni. Pripravljamo različna  predavanja za razna društva, lokalne skupnosti , ki jih zanima predvsem zdrav življenjski slog ter dejavniki tveganja. Zanimanje šolske mladine pa je usmerjeno predvsem na področje spolne vzgoje. V sklopu sistematskih pregledov šolarjev tako organiziramo zdravstveno vzgojo.

Programe preventivne dejavnosti izvajamo v obliki raznih  učnih delavnic, predavanj, demonstracij in  razgovorov. Udeleženci dobijo tudi gradiva (zloženke, knjižice….).

Preventivne programe v glavnem izvajamo v Zdravstvenem domu Gornja Radgona, za telesne aktivnosti uporabljamo telovadnico osnovne šole Gornja Radgona,  za potrebe testov hoje ša Športno rekreacijski center Trate Gornja Radgona.

Pri našem delu se strokovno redno povezujemo in sodelujemo z Zavodom za zdravstveno varstvo Murska Sobota.

Koordinatorka za preventivno zdravstveno dejavnost:
Slavica Mencingar, dipl. med. sestra