Patronaža in nega na domu

Patronažna služba Zdravstvenega doma Gornja Radgona opravlja vse dejavnosti patronažnega varstva:

 • klasična polivalentna patronaža
 • babiška zdravstvena nega
 • zdravstvena nega bolnika na domu

Vsaka patronažna sestra ima določeno svoje terensko območje na katerem izvaja vse naštete dejavnosti.

Patronažne sestre:

 • Marta Ajlec, vodja patronažne službe
 • Irena Vinkovič
 • Andreja Vršič
 • Irena Zemljič
 • Doroteja Oman
 • Dragica Kreft Plajnšek
 • Sonja Ficko

Pisarna patronažne službe se nahaja v 1. nadstropju zdravstvenega doma (pred čakalnico zobozdravstvenih ambulant).

DELOVNI ČAS

Ponedeljek – Petek
7.00 – 20.00

Sobota, Nedelja
7.00 – 15.00
Samo za nujne obiske po naročilu zdravnika.

Telefonska številka:
(02) 564 86 50
vsak delavnik med 7.00 in 8.00 uro ter med 13.30 in 14.30 uro

ali

(02) 564 86 00
vsak delavnik med 7.00 in 14.30 uro

Ob prihodu novorojenčka iz porodnišnice nas lahko pokličete po telefonu ali se  oglastite osebno, v naših prostorih ali telefonski centrali v 1. nadstropju zdravstvenega doma.

Opis patronažne dejavnosti:

PREVENTIVNA DEJAVNOST

 • zdravstvena nega bolnika na domu, ki zajema izvajanje nalog klasične polivalentne zdravstveno socialna obravnava posameznika, družine in lokalne skupnosti, ki predstavlja izvajanje splošnih, specifičnih in individulanih nalog patronažne obravnave varovancev od nosečnice, otročnice, novorojenčka, dojenčka, malega otroka, kroničnega bolnika, do starostnika, družine in lokalne skupnosti
 • patronažna zdravstvena nega otročnice in novorojenčka, ki zajema izvajanje vseh nalog polivalentne patronaže in izvajanje nalog babiške zdravstvene nega otročnic, novorojenčkov in nosečnic.
 • patronažna patronaže.

KURATIVNA DEJAVNOST

 • izvajanje nalog zdravstvene nege bolnika na domu. Ta dejavnost je kurativna in jo patronažna medicinska sestra izvaja na podlagi delovnega naloga izbranega osebnega zdravnika.