Otroško šolski dispanzer

Z dejavnostjo otroško šolskega dispanzerja aktivno skrbimo za zdravstveno stanje otrok na območju, ki ga pokriva naš zavod in razvijamo programe promocije zdravja. Na ta način vzpodbujamo otroke in njihove starše oz. skrbnike k čim večji skrbi za lastno zdravje in zdravje družine. V dispanzerju so zaposlene tri zdravnice specialistke pediatrinje, 2 višji medicinski sestri in tri srednje medicinske sestre.

V dispanzerju se izvaja kurativno in preventivno zdravstveno varstvo otrok. Preventiva obsega preglede novorojenčkov in dojenčkov  in spremljanje  skozi vse faze rasti in razvoja v 1., 2., 3., 6., 9., 12. in 18. mesecu starosti, v 3 in 5 letu starosti, pred vstopom v vrtec in šolo, ter preglede v času osnovne šole. Sestavni del preventive so tudi pogovori s starši, skrb za nego otroka in vzgoja o zdravi prehrani. V sklopu sistematskih pregledov šolarjev izvajamo tudi program zdravstvene vzgoje.
V dispanzerju skrbimo tudi za redna cepljenja, določena po programu za cepljenje. Precepljenost  naših otrok je velika.

 

ORDINACIJSKI ČASI DISPANZERJA

 

Pediatrična ambulanta Vladana ĐURIĆ KOSIČ, dr.med.,spec.ped.
Telefon.: 02/ 564 86 32

PONEDELJEK: od 7.15 do 14.15
TOREK: od 7.15 do 14.15
SREDA: od 12.15 do 19.15 
ČETRTEK: od 7.15 do 14.15
PETEK: od 7.15 do 14.15

 

Pediatrična ambulanta Martina MLAKER, dr.med.,spec.ped.
Telefon.: 02/ 564 86 33

PONEDELJEK: od 7.15 do 14.15
TOREK: od 12.15 do 19.15
SREDA: od 7.15 do 14.15 
ČETRTEK: od 7.15 do 14.15
PETEK: od 7.15 do 14.15

 

Pediatrična ambulanta Maja KLEMENČIČ, dr.med.,spec.ped.
Telefon.: 02/ 620 96 71

PONEDELJEK: od 12.15 do 19.15
TOREK: od 7.15 do 14.15
SREDA: od 7.15 do 14.15 
ČETRTEK: od 7.15 do 14.15
PETEK: od 7.15 do 14.15

 

 

NAROČANJE PACIENTOV pri izbranem zdravniku v otroško-šolskem dispanzerju

Bolnike naročamo
VSAK DAN od 8.00-10.00 ure (termin je namenjen predvsem za naročanje akutno zbolelih otrok, ki bi jih naj pregledali še isti dan)
in od 12.00-13.00 ure (predvsem za otroke, ki bodo naročeni v naslednjih dneh) na telefonski številki:

02/ 5648 633
Martina Mlaker, dr. med. spec. pediater

02/ 6209 671
Maja Klemenčič, dr. med., spec. pediater

02/ 5648 632
Vladana Đurić-Kosič, dr. med. spec. pediater

Otroke naročamo na pregled k izbrani zdravnici, razen v primeru odsotnosti le-te. Ko izbrana zdravnica opravlja preventivne preglede otrok (posvetovalnica, sistematski pregledi predšolskih in šolskih otrok), kurativne preglede opravlja zdravnica, ki jo ta čas nadomešča.

Dežurna služba je namenjena izključno zdravljenju nujnih stanj. V času dežurstva ne morete dobiti napotnice za naročene kontrolne preglede in receptov za zdravila, ki jih redno jemljete. Za nenujna stanja je pristojna otrokova izbrana zdravnica, v njeni odsotnosti pa zdravnica, ki jo nadomešča.

Bolniki, ki bodo naročeni, imajo absolutno prednost pred nenaročenimi bolniki, razen v primeru življenje ogrožujočih stanj.

Naročene bolnike bomo predvidoma pregledali v 15-30 minutah od prihoda, kar pa ne pomeni, da je smiselno prihajati pol ure kasneje, saj se bo v tem primeru zavlekel termin za naslednje naročene bolnike.

Bolniki, ki bodo zamudili svoj termin, bodo pregledani ob prostem terminu isti dan ali pa bodo prenaročeni za naslednje dni.

Vse bolnike oz. njihove starše, ki iz kakršnegakoli razloga ne boste mogli priti ob dogovorjenem terminu, prosimo, da termin telefonsko čim prej odpoveste, da bo na voljo za druge bolnike.

Za morebitne težave pri naročanju se vam že vnaprej opravičujemo in vas prosimo za potrpežljivost, saj bomo le z dobro voljo in sodelovanjem lahko premostili težave. Tako naš kot verjetno tudi vaš interes je, da se izognemo dolgotrajnemu čakanju, saj smo prepričani, da bolnik lažje počaka 2 uri doma kot pa v nabito polni čakalnici.

 

Kdaj v DEŽURNO SLUŽBO?

Iz pravil ZZZS (člen 101, 102, 103):
Nujna medicinska pomoč (v nadaljnjem besedilu NMP) je izvajanje nujnih ukrepov zdravnika in njegove ekipe pri osebi, ki je zaradi bolezni ali poškodbe neposredno življenjsko ogrožena oziroma pri kateri bi glede na bolezenske znake v kratkem času lahko prišlo do takšne ogroženosti.

Iz napisanega sledi, da je dežurna služba (tako pediatrična kot splošna)namenjena zgolj zdravljenju življenje ogrožujočih stanj, saj nepotrebni obiski obremenjujejo dežurno ekipo, ki mora nemalokrat z vso prisebnostjo reševati zelo resne in tako fizično kot psihično skrajno naporne situacije.
Zavedajmo se, da bi zase in svoje bližnje v taki situaciji želeli kar najbolje pripravljeno ekipo nujne medicinske pomoči.